Stedendriehoek

Geloven in een waardevol Apeldoorn

Samen met de inwoners van Apeldoorn hebben we de afgelopen jaren verantwoordelijkheid genomen om te werken aan een mooier Apeldoorn, en daar zijn we nog lang niet klaar mee.

Wij willen gaan voor veiligheid voor ons en onze kinderen. Door meer handhavers in te zetten in onze leefomgeving. Wij willen verder investeren in risicopreventie rondom brandveiligheid, zodat ook ouderen in verzorgingstehuizen worden geholpen in hun zelfredzaamheid. Ook willen we blijven inzetten op de uitstapprogramma’s voor prostituees in Apeldoorn. Door onze inzet hebben al meer dan 20 vrouwen hulp gekregen om een andere invulling te geven aan hun leven.

We vinden het belangrijk dat iedereen met zijn talenten mee kan doen in onze gemeente. Voor de groepen mensen die hierbij een steuntje in de rug nodig hebben moet er snel en laagdrempelig hulp beschikbaar zijn. Goede schuldhulpverlening is daarom essentieel in Apeldoorn. Ondernemers die re-integratie trajecten aanbieden worden door de gemeente extra geholpen en beloond. We zijn samen verantwoordelijk voor een gemeente, waarin iedereen mee telt.

Wij geloven in een Waardevol Apeldoorn. Een stad waar je kan doen waar je goed in bent, waarin je de vrijheid hebt om te geloven wat je wilt. Een gemeente waarin we naar elkaar omkijken, waar mantelzorgers zo effectief mogelijk worden ondersteund, omdat zij van enorme waarde zijn. Wij kunnen dit niet zonder u bereiken, doet u met ons mee? Stem 21 maart ChristenUnie!