Stedendriehoek

Foto’s bevorderen welzijn patiënten

APELDOORN – Op verpleegafdeling A6 van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn is onlangs de nieuwe fotokunst in het kader van het project ‘healing environment’ geopend. MDL-verpleegkundige Sandra Wiegers realiseerde deze fotokunst op de afdeling voor een verbeterproject dat zij uitvoerde in het kader van de opleiding oncologie.

Een healing environment is een omgeving die erop gericht is om het welzijn van patiënten, familie en werknemers te bevorderen en stress te verminderen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat patiënten minder stress ervaren en minder pijn voelen wanneer zij in een natuurlijke, groene omgeving worden verpleegd. “Dit kan bijvoorbeeld het uitzicht zijn op een binnentuin, het zien van afbeeldingen van natuur of de aanwezigheid van bloemen of planten op de afdeling. Ik koos ervoor om deze natuurlijke, groene omgeving te realiseren met natuurfoto-afbeeldingen op de afdeling”, aldus Sandra Wiegers.

De afdeling had zelf niet genoeg financiële middelen om dit project te bekostigen. Dankzij een gulle gift van een patiënt die op de afdeling heeft gelegen en zijn echtgenote, kon het project toch worden gerealiseerd. Dit betekent dat er op de gang van de afdeling en op de één-en tweepersoonskamers grote natuurfoto’s zijn opgehangen in verschillende natuurthema’s (dieren, bloemen en landschappen). Het resultaat werd enthousiast ontvangen door patiënten, bezoekers en medewerkers.