Stedendriehoek

Erkenning voor betrokken ouders

APELDOORN – PCBO Prinses Juliana ontving als eerste school in Nederland opnieuw het certificaat Ouderbetrokkenheid 3.0. Het certificaat dat aangeeft dat school, ouders en kinderen optimaal samenwerken voor de beste ontwikkeling van de kinderen.

Het behalen van het certificaat is mooi, maar vooral in de praktijk levert het veel op. Martin Kooijmans, directeur van de school, vertelt: “Doordat wij – ouders, kind en leerkracht – gelijkwaardig werken, voeren wij continu de dialoog tijdens de zoektocht naar het beste voor het kind. Wij hebben veel aan elkaar. Wij, als school, hebben ouders echt nodig en zij ons. Lastige’ ouders kennen wij dan ook niet wel ouders die emotioneel betrokken zijn bij hun kind. Communicatie is in de relatie tussen ouders kind en leerkracht heel belangrijk. Wij de school moeten zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. De betekenis van die communicatie zien we in de respons die we krijgen. Wordt er aan ‘het hek’ anders gesproken dan in school dan doen wij iets verkeerd.”

Ouderbetrokkenheid 3.0 is een concept dat school en ouders helpt om samen te werken op basis van gelijkwaardigheid samen verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk zijn voor elkaar. Het is het antwoord op een veranderde samenleving en de soms haperende communicatie tussen school en ouders. Ouders leerlingen leerkrachten en directeur spraken met Liberaux adviesbureau in opdracht van het CPS in maart en april over hoe zij samenwerken en waarom dat zo goed gaat. In die gesprekken werden voorbeelden gegeven van die goede samenwerking. “Bijvoorbeeld het schrijven van een brief door ouders en de leerkracht van een kind naar de andere ouders van die klas. In die brief werd aangegeven waarom dat kind soms zo reageerde. Dat leverde heel veel begrip en waardering op. Of een ouder heeft thuis een succes behaald en deelt dat met school. Of het feit dat er elke ochtend koffie/thee klaar staat voor ouders waardoor we met elkaar geen drempel ervaren” aldus Kooijmans. “De school blijft zich ontwikkelen op dit gebied. Het lijkt een goed idee om nieuwe ouders te koppelen aan een al aanwezige ouder. Dat staat voor het komend schooljaar gepland.”

PCBO Prinses Juliana is één van de scholen van PCBO Apeldoorn de overkoepelende stichting van 27 protestants-christelijke scholen in Apeldoorn. De scholen bevinden zich allemaal in Apeldoorn en omgeving.