Stedendriehoek

Duurzaam Water Eerbeek wereldprimeur

STEDENDRIEHOEK – Meer dan 25 organisaties werken samen aan de totstandkoming van de grootste circulaire regio van Nederland. Onder leiding van de Cleantech Regio sluiten provincies, VNO-NCW en haar regionale verenigingen, natuur- en milieufederaties en diverse branches en kennisinstellingen zich aan bij deze Regiodeal. Deze deal met het Rijk houdt in dat de betrokken regio’s hun landbouw-, papier-, kunststof-, bouw- en maakbedrijven concurrerender en duurzamer maken door zelf circulair in te kopen en kringlopen te sluiten.

De Regiodeal is vorige week door de betrokken organisaties overhandigd aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit gebeurde bij de officiële aftrap van ‘Duurzaam Water Eerbeek’. Met dit project zorgt de Eerbeekse papierindustrie (DS Smith Paper De Hoop, Mayr-Melnhof en Neenah Coldenhove) ervoor dat hun afvalwater wordt gezuiverd tot schoon proceswater en zo wordt hergebruikt. Het vrijkomende biogas wordt teruggeleid en gebruikt als brandstof voor de eigen energievoorziening.

De door de papierindustrie zelf ontwikkelde technologie hiervoor is een wereldprimeur. Met de nieuwe techniek kan in totaal 1,7 miljoen m3 afvalwater worden hergebruikt. Door biogas terug te leiden naar de eigen warmtekrachtinstallatie wordt 3,6 miljoen m3 aardgas-equivalenten bespaard. Dit is evenveel als het jaarlijkse verbruik van 2.500 huishoudens. Het project is gerealiseerd in samenwerking met Netwerkbedrijf Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO), verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer en onderhoud van de transportleidingen. DGO is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling en financiering van het project. ‘Duurzaam Water Eerbeek’ past volledig in de visie van DGO om partijen letterlijk en figuurlijk duurzaam aan elkaar te verbinden.

Met de Regiodeal, die de staatssecretaris kreeg overhandigd, willen de betrokken partijen verder doorpakken op het Eerbeekse succes en honderden projecten in de verschillende provincies, zoals het Nationaal Testcentrum Kunststoffen en Fieldlabs, verder versnellen. Het aanbod van kant van de regio’s is de investering in grondstofzekerheid, het verminderen van huishoudelijk afval tot minder dan 80 kilo per inwoner per jaar en een reductie van de CO2-uitstoot door het sluiten van kringlopen. Financiering gebeurt door bedrijven, banken, provincies en daarnaast wordt met de Regiodeal gevraagd om een stuk financiering vanuit het Rijk. Ook zijn alle partijen verheugd dat drie grote banken nu ook hun ‘Circular Economy Finance Guidelines’ lanceerden, voor mogelijke ondersteuning van verschillende circulaire projecten.