Stedendriehoek

Dodenherdenking in Oranjepark

Op donderdag 4 mei wordt de jaarlijkse Dodenherdenking gehouden. “Met een oorlog zo dichtbij in Oekraïne zien we met eigen ogen hoe soldaten en inwoners vechten voor hun vrijheid en daarvoor vaak de hoogste prijs betalen. De vanzelfsprekendheid dat er nooit meer oorlog zal zijn, zijn we in het afgelopen jaar helaas kwijtgeraakt. Dat maakt de herdenking opnieuw tot een heel bijzondere”, zegt Frans de Heus, voorzitter van de werkgroep ‘17 april en 4 mei’ van de Stichting Bevrijding ’45.

De herdenking bestaat uit twee onderdelen: in de Grote Kerk wordt vanaf 18.45 uur een herdenking gehouden en iedereen is daarbij van harte welkom. Bij deze herdenking zijn vooral jongeren betrokken, die met muziek en het voordragen van teksten stil staan bij de verschillende slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van slachtoffers van oorlogsgeweld na 1945. Leerlingen van GIGANT en Samenwerkende Particuliere Muziekdocenten Apeldoorn (SPMA) zijn in de voorbereiding hierop nog druk aan het oefenen om de 4 mei-herdenking in de Grote Kerk goed te laten verlopen. Onlangs zijn de muziekstukken uitgekozen, die zorgen voor de muzikale omlijsting. Een vocaal ensemble van de Jacobus Fruytier scholengemeenschap brengt ook een lied ten gehore.

De twee verhalen worden voorgedragen door leerlingen van het Gymnasium Apeldoorn. Deze verhalen gaan over de joodse familie Binasch en de verzetsstrijder Jan Schut. Aansluitend is de stille tocht, die rond 19.20 uur vertrekt bij de Grote Kerk en naar het Oranjepark voert. Daarna wordt bij het oorlogsmonument ‘de man met de vlag’ de jaarlijkse Dodenherdenking gehouden. De Stichting Bevrijding ’45 organiseert deze herdenking om stil te staan bij alle Nederlandse burgers en militairen die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties, waar ook ter wereld.

Tijdens deze herdenking in het Oranjepark houdt burgemeester Ton Heerts een toespraak. Na de kranslegging door de burgemeester en het blazen van de taptoe is er om 20.00 uur twee minuten stilte. Een leerling van het Veluws College Walterbosch draagt dan een gedicht voor. Daarna worden kransen gelegd.

In het park zal de muzikale ondersteuning worden verzorgd door muziekverenging Klarenbeek.