Stedendriehoek

Dichtbij

Het CDA Apeldoorn wil bouwen aan het Apeldoorn van de toekomst. Onze plannen en ambities hebben we verwoord min een drietal thema’s:

– We willen ons nog beter inzetten voor de woonomgeving, buitenruimte en lokale economie, oftewel het wonen en werken in Apeldoorn. Onze leefomgeving en infrastructuur moeten schoon, heel en veilig zijn en uitdagen om in beweging te komen.
– We willen er zijn voor onze kinderen en ouderen. Zij moeten veilig en gezond kunnen opgroeien en ouder worden in Apeldoorn.
– Wij willen generaties verbinden en zorgen dat iedereen kan meedoen. Vrijwilligers en verenigingen spelen hierin een belangrijke rol. Onze gemeente kent veel ouderen en groeit tegelijkertijd door jonge gezinnendie zich hier vestigen. Dat is ons onderscheidende kenmerk. Daar zijn we trots op! En dat willen we koesteren.
 
Ons tienpuntenplan voor
Apeldoorn!
1. Gratis sporten voor alle kinderen onder de 12 jaar
2. Een beweegprogramma voor senioren; per buurt, wijk of dorp
3. Meer investeren in bewegingsonderwijs & zwemles en het groener & uitdagender maken van schoolpleinen
4. Behoud van de ontmoetingsplekken, met name die in de dorpen en verzorgingshuizen
5. Geen sollicitatieplicht voor 60+ers die vrijwilligerswerk doen
6. Veertig miljoen investeren in groen & natuur en oude buurten, wijken & dorpen
7. Extra investeren in het gevelfonds en erfgoed & cultuur(historie)
8. Aanpakken van het tekort aan woningen in de middenklasse (tussen de 200.000 en 300.000 euro) en woningen voor jongeren in de dorpen
9. Behoud van de grijze container
10. Geen windmolens in Beekbergsebroek, geen laagvliegroutes over de Veluwe als gevolg van Lelystad’ en geen belastingverhoging
 
Wilt u ons hele verkiezingsprogramma lezen? Neem contact met ons op. Heeft u andere vragen of suggesties? Laat het ons dan weten via onderstaande contactgegevens!