Stedendriehoek

“De wolf komt terug en dat kan prima in ons land”

De wolf komt terug. Sterker nog, de wolf is al terug in Nederland. Op meerdere plekken is onlangs de wolf gespot, waaronder in Drenthe en op de Veluwe. In Duitsland werd in 2000 de eerste wolvenroedel bevestigd, maar inmiddels zijn het er minimaal 60 volgens ARK Natuurontwikkeling. Door de trek van puberwolven op zoek naar een eigen leefgebied trekken ze steeds verder naar het westen en komen zo onder andere in Nederland terecht.

Door Evelien Dommerholt

Leo Linnartz, ecoloog en wolvenkenner: “Kort geleden hoorden we veel berichten over gedode schapen. Dat is nu minder. Dat wil wellicht zeggen dat de wolf is doorgetrokken of gewoon minder sporen achterlaat, bijvoorbeeld als die een plekje op de Veluwe heeft gevonden.”

Puberwolven trekken naar nieuwe gebieden, onder andere naar de Veluwe
Wolven leven in families, roedels. Naast het volwassen wolvenpaar zijn er hun jongen van de afgelopen één of twee jaar. Pubers, wolven tussen 1 en 2 jaar, verlaten de roedel en gaan op zoek naar een eigen leefgebied en partner. En het kan zomaar zijn dat ze daarbij meer dan 1000 kilometer afleggen, want in een nacht leggen ze zomaar 70 kilometer af. Een jonge wolf bepaalt zelf of hij ergens blijft om zich te vestigen. “Het zijn net mensenpubers. Ze wisselen snel, twijfelen vaak en dat zorgt ervoor dat de wolf snel weer vertrekt als het gebied niet bevalt. Of een eventueel territorium geschikt is, dat bepaalt de wolf zelf. Fotografen die denken een leuke foto te maken van een wolf, zorgen er voor dat de wolf verder zal trekken. De wolf wil rust, een eigen plek.

“Een doodgebeten hert in het bos valt niet op, een doodgebeten schaap in de wei wel”

De wolf valt op de Veluwe met zijn neus in de boter
De wolf is gezien op de Veluwe. En daar zal deze wellicht graag verblijven. Er is een overschot aan voedsel, waardoor de wolf zich niet zal uitleven op schapen. Daarbij worden er jaarlijks 1000 schapen dood gebeten door honden. Een overschot aan reeën is trouwens een menselijke maat, door ons bedacht”, vult Leo aan. En als mensen zich afvragen of er niet te veel wolven komen op den duur? “Nee hoor, de wolf heeft een eigen territorium en tolereren geen soortgenoten naast hun gezin in de buurt.”

Van grote boze wolf naar educatie en voorlichting
Wolven in Nederland wil duidelijk bieden over de wolf. Dit betekent ontkrachting als ‘grote boze wolf’, efficiënte voorlichting geven zodat eventuele schade beperkt blijft en wolven weer welkom zijn. “Natuurlijk is het voor boeren niet goed te praten als hun vee wordt dood gebeten door wolven. Er is genoeg natuurlijk voedsel voor de wolf, dus als de voorzieningen er naar zijn, is angst voor het verliezen van veel vee niet nodig. Er zijn preventieplannen opgezet die te vinden zijn op de website.“

En dan loop je in het bos en ontmoet je een wolf…

Het leefgebied van een wolf omvat 200 tot 300 km2. Als hier voldoende voedsel is, maar ook rust- en schuilgebieden, valt de wolf niemand lastig. Kom je een wolf tegen, dan is de eerste regel dat jij de wolf respecteert. Je bent immers in zijn leefgebied. Neem langzaam afstand. Komt de wolf toch nieuwsgierig een kijkje nemen, spreek dan luid en maak gebaren. En zorg er altijd voor dat je de hond aan de lijn houdt als je in het leefgebied van wolven gaat wandelen.
Voor wie denkt dat de wolf een uitzondering is als dier dat weer terugkeert in Nederland, die mogen we verrassen. Ook de goudjakhals, die erg lijkt op een kleine wolf, is bezig aan de opmars in Europa, herkenbaar aan zijn unieke pootafdruk die door vergroeiing van de zooltjes van de twee voortenen aan de achterzijde. Dieren en mens zullen samen moeten leven en dat kan ook prima, ook met wilde dieren en ook in een klein land als Nederland.

Voor meer informatie en bijvoorbeeld een preventieplan ter bescherming van vee:
www.ark.eu  en www.wolveninnederland.nl 

ARK werkt in Wolven in Nederland samen met Natuurmonumenten, FREE Nature, Koninklijke Jagersvereninging, IVN, IFAW, Studio Wolverine, Rewilding Foundation, Zoogdiervereniging, Van Bommel Faunawerk en Wereld Natuur Fonds. Wolven in Nederland krijgt ondersteuning van de Nationale Postcode Loterij.

Foto’s: Ark