Stedendriehoek

De klos door nieuwe laagvliegroutes

APELDOORN- De nieuw voorgestelde laagvliegroutes vanaf vliegveld Lelystad gaan een enorme extra geluidsbelasting opleveren voor het oostelijk deel van Apeldoorn en de dorpen in die omgeving met Klarenbeek als centrum van de overlast. Voor Stichting Red de Veluwe is dat onacceptabel.

Op dinsdag 13 maart wordt een grote bijeenkomst gehouden in het Stadhuis van Apeldoorn om de bewoners van de Veluwe, de IJsselvallei en de Stedendriehoek informatie te geven over de laagvliegroutes en zo de krachten te bundelen. Minister Cora Van Nieuwenhuizen maakte onlangs bekend dat de uitbreiding van vliegveld Lelystad met een jaar wordt uitgesteld. Tevens heeft ze die dag verbetervoorstellen in de routes aangeboden aan de Commissie voor de Milieu Effect Rapportage. Stichting Red de Veluwe constateert dat de verbetervoorstellen de provincie Gelderland niets hebben gebracht. Integendeel zelfs, ten oosten van Apeldoorn gaan de vliegtuigen stijgen van 1800 meter naar 2700 meter, een punt dat eerder bij Oene lag en nu in zuidelijke richting is verschoven. Daardoor ontstaat er oostelijk van Apeldoorn een enorme geluidspiek waarbij met name Klarenbeek het zwaar te verduren krijgt. Daar stijgen de vliegtuigen van 1800 naar 2700 meter. Dat levert een enorme piekbelasting aan decibellen op bij elk vliegtuig dat overkomt. Ook de gemiddelde geluidsbelasting is daar na 75 kilometer vliegen nog even hoog als rondom vliegveld Lelystad.

Red de Veluwe gaat zich daar niet bij neerleggen en wil de bevolking hier uitgebreid over informeren tijdens de bijeenkomst op 13 maart. Lelystad de lusten, Apeldoorn de lasten…? Niet alleen Klarenbeek wordt geconfronteerd met een veel zwaardere geluidsbelasting . Ook voor de Apeldoornse wijken de Maten, Woudhuis en Osseveld en het westelijk deel van Twello pakt dit nadelig uit. Immers, de routes lopen niet over een dunne lijn maar zijn een aantal kilometers breed. Drie kilometer links en drie kilometer rechts van de gekozen route, is het geluid nog even hard als recht eronder. Omdat de stijging niet altijd exact boven Klarenbeek zal worden ingezet maar soms ook iets eerder of later, zullen ook Nijbroek, Teuge, Wilp Achterhoek, Oosterhuizen en Lieren hier veel last van krijgen. Voor andere Apeldoornse dorpen bijft de situatie onveranderd slecht.

Diverse experts zullen deze avond het woord voeren. Zo zal Leon Adegeest, de man die de fouten in de MER ontdekte en aan de kaak stelde, een presentatie houden over de geluidsproblematiek. Uiteraard zal hij ook op vragen ingaan. Verder zal Wijnand Duyvendak komen spreken. Oud-Kamerlid en milieustrijder Duyvendak leidde al in de jaren negentig het verzet tegen de uitbreiding van Schiphol met de Polderbaan. Hij zal zijn expertise op het gebied van acties en lobby gaan delen. Ivo Gelsing van de RECRON, de organisatie van recreatieondernemers, gaat uitleggen hoe desastreus het immense vliegtuiglawaai is voor een van de kernwaardes van de Veluwe namelijk rust. Een kwaliteit waarmee door de grote recreatieve sector geld wordt verdiend en waar veel verlies aan werkgelegenheid op de loer ligt. Oplossingen Red de Veluwe zal uitgebreid ingaan op de mogelijkheden die er nog zijn om het probleem van de laagvliegroutes op te lossen, zowel in politieke zin als qua alternatieve mogelijkheden. De brede maatschappelijke discussie die de laatste tijd volop is losgebarsten, over wat we met de luchtvaart in Nederland moeten, zal worden aangestipt. Ook is er uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen. De informatie avond op 13 maart is van half acht tot negen uur in het Stadhuis van Apeldoorn, inloop vanaf zeven uur. Vanwege de koffie/thee en stoelen graag even aanmelden op 13maart@stichtingreddeveluwe.nl