Stedendriehoek

Bouwhuis wil bouwen in de buurt

APELDOORN – In het kader van de grote verdichtingsopgave in de woningbouw van Apeldoorn gaat Architectuurcentrum Bouwhuis de komende periode een reeks gesprekken/debatten organiseren over welke sociaal-maatschappelijke vragen zich voordoen in de verschillende Apeldoornse wijken, buurten en dorpen en welke woonprogramma’s bij kunnen dragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van deze wijken, buurten en dorpen.

Huidige woningbouwopgave De Maten

In samenwerking met architect Marcel Barzilay en stedenbouwkundig ontwerper Ruben Ferwerda belegt Bouwhuis een eerste bijeenkomst over de huidige woningbouwopgave in de bestaande wijken en buurten van Apeldoorn op dinsdag 23 mei in kerkelijk centrum De Drie Ranken, Eglantierlaan 202 in wijk De Maten.

De architecten Barzilay en Ferwerda hebben een visie ontwikkeld op verdichtingsmogelijkheden van Bloemkoolwijken zoals De Maten, waarbij de verdichtingsopgave gekoppeld kan worden aan de wijkvernieuwing. Als toevoeging aan het huidige monotone woningaanbod van eengezinswoningen in de wijk De Maten hebben zij  woontypologieën bedacht voor doelgroepen als senioren, starters en kleine huishoudens. Zij zullen uiteenzetten hoe hun ontwerpvoorstellen  de sociale veiligheid van de woonerven in De Maten verhogen.

Impuls

Barzilay& Ferwerda waren één van de honderd ontwerpers die geselecteerd zijn voor de laatste Architectuur Biënnale in Rotterdam, waarin ontwerpers opgeroepen werden om hun collectieve kennis en verbeeldingskracht in te zetten om tot nieuwe ontwerpen voor Nederland te komen. Hiermee zou een impuls worden gegeven aan de radicale verbouwing van Nederland en concrete oplossingen  bieden voor extra woningbouw, de energietransitie en de gevolgen van klimaatverandering.

Barzilay & Ferwerda zullen aan de hand van hun maquette die te zien was op de tentoonstelling in Rotterdam, hun ontwerpplan voor vijfduizend woningen in De Maten toelichten. Zij pleiten ervoor dat je om de doorstroming op gang te brengen, je moet bouwen voor de groepen die nu buiten boord vallen: starters en senioren. Wat beide groepen delen is de behoefte aan nabijheid – met een woning ‘in de wei’ is hun woonprobleem niet opgelost. “Door de ontbrekende woningen op de juiste plaats te bouwen, namelijk in de buurt, versterk je tevens de basis van de woningen die er al staan. De investeringen worden dan een impuls om de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd aan te pakken, van de klimaatcrisis tot eenzaamheid.”

Aanmelden

De avond zal worden geleid door stedenbouwkundige Ed van Gent, die al jaren woonachtig is in De Maten en betrokken bij de maatschappelijke vragen die leven in de verschillende Apeldoornse wijken.

Belangstellenden worden vriendelijk verzoek, in verband met de beperkte ruimte, zich  schriftelijk aan te melden bij info@architectuurcentrumbouwhuis.nl. De toegang is vrij. De bijeenkomst duurt van 20.00 tot 22.00 uur.