Stedendriehoek

Apeldoorn verder met aanpak vakantieparken

APELDOORN – Vakantieparken moeten weer worden gebruikt waarvoor ze oorspronkelijk zijn bedoeld: voor recreanten en toeristen die graag naar de Veluwe komen. Dat is het doel van het programma Vitale Vakantieparken. Onlangs zijn verschillende besluiten genomen die dit mogelijk moeten maken.

Het college van burgemeester en wethouders stelde een handhavingsstrategie op, er is een visie ontwikkeld op het wonen op vakantieparken en er is een ruimtelijke verkenning gemaakt van alle vakantieparken in Apeldoorn. Deze ligt momenteel ter inzage. Onderdeel van de besluitvorming is het starten van een pilot om te kijken of een aantal vakantieparken een woonbestemming kunnen krijgen. Ook start een pilot om sociale problemen beter in beeld te krijgen.

In het programma Vitale Vakantieparken werkt Apeldoorn samen met tien Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland. “Eerder dit jaar presenteerden we een integrale aanpak, vergelijkbaar met veel andere gemeenten op de Veluwe. In deze aanpak kijken we naar verschillende aspecten: het toeristisch-recreatieve karakter van een park, naar het wonen dat veelvuldig voorkomt, naar sociale problematiek en naar veiligheidsaspecten, zoals brandveiligheid en criminaliteit. Graag willen we met parken in gesprek over de toekomst. Ieder park is anders en is verantwoordelijk voor zijn eigen plan. Veel van die gesprekken lopen inmiddels.”

Visie op wonen
Er is ook een visie op wonen op vakantieparken gemaakt. Vakantieparken voorzien in een behoefte om er – al dan niet tijdelijk – te wonen. Voor bepaalde groepen wil Apeldoorn dit mogelijk maken, voor de periode van maximaal een jaar. Hiervoor wordt een zogenaamde ‘pauzewoningenregeling’ gemaakt. Het mooie van het programma Vitale Vakantieparken is dat gemeenten van elkaar leren en niet telkens het wiel opnieuw hoeven uit te vinden.

De gemeente gaat ook met een aantal parken een pilot starten om te kijken of er gewoond kan worden. Of dit überhaupt kan, vanwege de strenge regels op bijvoorbeeld het gebied van natuur, is onderdeel van de pilot. Ook de vraag of dit wel wenselijk is, omdat parken meestal ver van de verschillende voorzieningen zitten. “Ook willen we een beter beeld krijgen van de sociale problematiek die af en toe voorkomt op vakantieparken. Hiervoor starten we een pilot met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en met partners zoals de sociale verzekeringsbank, het UWV etc. Als we misbruik van sociale voorzieningen tegenkomen, zullen we dit uiteraard ook aanpakken.”

Tot slot is een ruimtelijke verkenning opgesteld. Die laat zien waar alle vakantieparken in Apeldoorn liggen en waar kansen liggen voor recreatie & toerisme, voor natuur en landschap en voor eventueel andere functies. De verkenning is geen beleid, maar bedoeld als inspiratie voor de gesprekken met ondernemers. De verkenning ligt tot en met 22 november 2019 ter inzage.