Stedendriehoek

Als wereldburger Veluws College Mheenpark verlaten

APELDOORN – Onlangs maakte minister Slob van Onderwijs bekend dat hij met een wetswijziging scholen wil dwingen werk te maken van de burgerschapslessen. Burgerschapsonderwijs is vertegenwoordigd in het onderwijsaanbod van alle VO-scholen van de Veluwse Onderwijsgroep en op Veluws College Mheenpark in het bijzonder. 

Nederlandse scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn sinds 1 februari 2006 wettelijk verplicht om actief burgerschap en sociale integratie bij hun leerlingen te bevorderen. Momenteel wordt er over gesproken de wetgeving verder aan te scherpen. Ook is het kabinet voornemens om burgerschapsonderwijs een meer prominente plek te geven binnen het onderwijscurriculum.

Leerlingen verbinden met de samenleving, is waar burgerschapsonderwijs in het kort over gaat. Het moet ertoe leiden dat de leerlingen de kennis, vaardigheden en houding ontwikkelen om deel uit te kunnen maken van onze samenleving en hier een actieve bijdrage aan te leveren. Op Veluws College Mheenpark ervaren leerlingen het burgerschapsonderwijs aan den lijve: in projecten, internationaliseringsactiviteiten en wekelijks bij het vak wereldburgerschap. Daarnaast is het verweven in één van de drie pijlers binnen de onderwijsvisie van de school: vaardig, verbonden en op maat. Verbonden met de samenleving: dichtbij en verder weg.

Uitwisseling
Leerling Juna mocht in het kader van wereldburgerschap op uitwisseling met leerlingen van een school in Rotterdam: “Ik gun alle leerlingen een uitwisseling met een andere school in Nederland. Van de ervaring naar een Rotterdamse school te gaan en in een Rotterdams gezin te slapen, leer je heel erg veel.”

Een ander voorbeeld zijn de recente uitwisselingen met een school in Düsseldorf. In het kader van 75 jaar bevrijding bezochten Mheenparkleerlingen en leerlingen van het Friedrich-Rückert Gymnasium in de afgelopen weken een aantal keren elkaars school en stad. Sander Hurenkamp, docent geschiedenis en initiatiefnemer: “De bedoeling is elkaars geschiedenis te leren kennen en straks in april de bevrijding van elkaars stad te vieren.”

Kerstdiner
Ook werd een kerstdiner georganiseerd voor ‘mensen die het verdienden’.  “Ik vond het heel mooi andere mensen een plezierige avond te bezorgen, zonder dat ik er iets voor terug kreeg”, aldus Tijn, leerling van Veluws College Mheenpark. Floor vult aan: “Ik werd er blij van te zien dat mensen die anders alleen thuis hadden gezeten, het bij ons zo naar de zin hadden.”

Het vak wereldburgerschap
De maatschappij is snel aan het veranderen. Denk aan zaken als individualisering (de ver-ikking) en toenemende pluriformiteit en polarisatie. Met het vak wereldburgerschap wil de school aansluiten op deze ontwikkelingen. Er is aandacht voor maatschappelijke thema’s en voor het omgaan met verschillen en conflicten. Leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen, kritisch en creatief te denken, te redeneren en te argumenteren, etc. Vanzelfsprekend is er bij het vak wereldburgerschap ook aandacht voor de actualiteit.

Leerlingen zijn er zeer enthousiast over. Zo vertelt Ti-Jan: “Ik heb geleerd dat je anders mag zijn, dat je mag zijn hoe je wilt zijn.” Docent Esra Joustra, die samen met drie andere collega’s de lessen wereldburgerschap voorbereidt, is zeer enthousiast: “Ik ben heel erg dankbaar dat ik op deze wijze meer mag en kan in de ontwikkeling van leerlingen, meer dan alleen maar het geven van mijn eigen vak. Ik ben ervan overtuigd dat het vak wereldburgerschap eraan bijdraagt dat leerlingen meer met beide benen in de maatschappij staan als ze de school verlaten.”