Stedendriehoek

Actief, luisterend en stem dichtbij: Lokaal Apeldoorn!

Lokaal Apeldoorn is dé lokale politieke partij van Apeldoorn. Onze naam ‘Lokaal Apeldoorn’ zegt precies wie we zijn: een 100% lokale Apeldoornse partij, waardoor we nooit worden afgeleid door landelijke ontwikkelingen. Met oog voor het verleden en met een nuchtere hands-on mentaliteit werken we aan een toekomst waarbij het belang van Apeldoorn en de dorpen altijd voorop staat!

De afgelopen vier jaar heeft Lokaal Apeldoorn een aantal concrete zaken weten aan te pakken; we noemen er hier een aantal: Toren op de Trapjesberg in Loenen, groene-verkeerslichtgolf op de ring voor betere doorstroming auto’s en fietsen, tunnel aan de Laan van Osseveld, Serious Request, duurzame energieopwekking gebouwen overheid, vliegroutes rondom Apeldoorn en Teuge, behoud maatschappelijke stages, leukste-straatactiviteiten, klein AZC, bevaarbaar kanaal, opruimen zwerfafval, mantelzorgcompliment uitbreiden, straatnamen verzetshelden, parkeren rondom attracties in Apeldoorn West etc. 
 
Voor de komende periode 2018-2022 wil Lokaal Apeldoorn zich blijven inzetten voor de inwoners van Apeldoorn en de dorpen. Wij hebben door naar u te luisteren 4 standpunten centraal gesteld: 
 
– géén laagvliegende vliegtuigen over Apeldoorn en omstreken 
 
Lokaal Apeldoorn heeft zich de afgelopen tijd erg ingezet voor het wijzigen van de vliegroutes van en naar Lelystad. Deze moeten niet laag over komen vliegen over Apeldoorn en/of haar omgeving. Dit geeft en te veel overlast en is zeer nadelig voor het paracentrum op vliegveld Teuge. Wij zijn voor het behoud van dit centrum omdat het een toeristische waarde heeft en bijdraagt aan het bestaan van Teuge. Wij willen dat eerst het luchtruim is aangepast, vliegtuigen hoger kunnen overvliegen en het paracentrum behouden kan blijven in de huidige vorm.
 
– inwoners kiezen zelf hun gratis ter beschikking gestelde afvalcontainers 
 
Lokaal Apeldoorn vindt dat het scheiden van afval bijdraagt tot een beter milieu en dat iedere inwoner (wonend in hoogbouw en laagbouw) maar ook ieder bedrijf hieraan moet bijdragen. Inwoners mogen wat ons betreft zelf kiezen welke afvalbak ze willen hebben en niet dat iedereen wordt verplicht om met het restafval naar centrale containers te gaan. Het gaat ons om een zo groot mogelijk draagvlak en de eigen keuze-verantwoordelijkheid van mensen. Dan zetten we de grootste stappen in vermindering van afval. Ook willen wij meehelpen dat ouderen en minder validen op eenvoudige wijze hun afval kunnen blijven scheiden door een kleine gratis grijze container aan huis. 
 – groen in wijken, dorpen en binnenstad; inwoners praten mee over groen in de buurt
 
Wonen in een groene omgeving die netjes is onderhouden, draagt bij aan het woongenot en onze gezondheid. Daarom is Lokaal Apeldoorn voor het onderhouden van het groen op een hoog niveau. Wij zijn voor uitbreiding van groen in de wijken waarbij inwoners zelf mede mogen bepalen hoe dat er uit komt te zien en/of door zelf het onderhoud op zich te nemen. De gemeente faciliteert dat met benodigde gereedschappen.  Langs de zogenoemde ‘ring’ en invalswegen van de stad en de dorpen mogen meer bomen worden gepland.
 
– géén hoge windmolens; nadruk op zonnepanelen, warmtekoppeling en isolatie!
 
Lokaal Apeldoorn is tegen hoge windmolens als deze ten koste gaan van het woongenot van onze inwoners. Apeldoorn lijkt op zich ook niet de meest logische plek om windenergie te winnen en wij willen ons daarom daar ook niet op blindstaren. Als het kan, prima, maar er zijn nog veel alternatieven voorhanden die ook toegepast kunnen worden en waar inwoners geen overlast ervaren. Daarnaast valt er nog veel te winnen bij goede energiebesparingsmaatregelen. Immers, wat niet wordt verbruikt hoeft ook niet te worden gewonnen. De gemeente zou ervoor moeten zorgen dat inwoners weten welke mogelijkheden en (subsidie)regelingen er op dit moment beschikbaar zijn en actief moeten stimuleren dat daar gebruik van wordt gemaakt. Daarbij geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld door haar eigen panden ook energieneutraal te maken.  
 
Lokaal Apeldoorn is dé lokale partij die met kennis en kunde al 25 jaar een betrouwbare en stabiele factor is in de Apeldoornse politiek, hard werkend voor de inwoners van de stad en de dorpen. Ruim 8700 inwoners gaven ons al eerder hun stem en wij merken dat steeds meer mensen ons weten te vinden, waarderen en willen steunen! 
 
U toch ook? Maak het mogelijk en stem 21 maart Lokaal Apeldoorn, zodat uw stem dichtbij gehoord wordt!