Stedendriehoek

Zutphense Kehille

Afgelopen vrijdag werd in De IJsselstroom in Zutphen, in aanwezigheid van een kleine kring van genodigden, het eerste exemplaar van ‘De Zutphense Kehille in het bijzonder. Een geschiedenis van Joods Zutphen’ overhandigd aan mevrouw Manja Pach uit Deventer.

Mevrouw Pach kreeg het boek aangereikt door auteur Peter Kooij, die nader inging op zijn beweegredenen om als niet-Jood toch betrokken te zijn op de geschiedenis van de Joden. Peter Kooij schreef eerder een boek over de Joden van Delden. Hij stond vooral stil bij het denken in groepen, waar elk mens zich wel eens schuldig aan maakt en het gevaar dat dat met zich meebrengt. Mevrouw Pach hield een indrukwekkende en inspirerende lezing over hoe moeilijk het voor de Joodse inwoners van ons land was, die na de oorlog wel terugkeerden. Zij keerden terug in een voor hen leeg land. Mevrouw Pach wees er op dat het boek van Peter Kooij uitputtend de geschiedenis behandelt en dat het illustratiemateriaal ook veel duidelijk maakt.