Stedendriehoek

Zutphen wil huishoudelijke hulpnonderbrengen in een stichting

ZUTPHEN – Het college van B&W vraagt aan de raad in te stemmen met het voornemen om de huishoudelijke hulp in Zutphen in de loop van 2017 onder te brengen bij een stichting. Als eerste gemeente in Nederland overweegt Zutphen deze stap te nemen. Voordat het definitieve besluit tot het oprichten van de stichting genomen kan worden, is een haalbaarheidsonderzoek nodig.

Vorig jaar heeft de raad een aantal uitgangspunten vastgesteld voor de aanbesteding van huishoudelijke hulp. Zo moet de hulp beschikbaar blijven voor wie het nodig heeft en de hulp niet zelf kan betalen of regelen. Behoud van werkgelegenheid met goede voorwaarden moet geborgd zijn. Verder moet er een vast team van huishoudelijke hulpen per wijk komen, die korte lijntjes en regelmatig afstemming heeft met de sociale wijkteams en de wijkverpleegkundigen en moet de hulp gefinancierd worden uit het hiervoor beschikbare budget van het Rijk. De raad heeft tenslotte ook aangegeven dat de huishoudelijke hulp moet worden uitgevoerd door een organisatie die niet vanuit winstoogmerk handelt en waarin de zeggenschap van medewerkers groot is.

De stichting zal de centrale instantie zijn voor huishoudelijke hulp. Dat betekent dat de zorg niet meer bij verschillende zorgaanbieders ingekocht zal worden. Medewerkers komen in dienst van de nieuw op te richten stichting en alle cliënten in de gemeente die in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp, betrekken deze via de stichting. Deze constructie biedt medewerkers meer zekerheid en zij worden niet meer om de paar jaar geconfronteerd met een mogelijke wisseling van werkgever, omdat er niet meer opnieuw aanbesteed hoeft te worden. De gemeente is verantwoordelijk voor de financiering en zal invloed houden op belangrijke beslissingen doordat zij een meerderheid in het bestuur krijgt.

Op maandag 19 december wordt het plan voor het oprichten van de stichting in de raad toegelicht en besproken. In de vergadering van januari zal de raad haar wensen en bedenkingen over dit voornemen kenbaar maken en wordt duidelijk of het haalbaarheidsonderzoek kan starten.
Voorlopig verandert er niets voor bewoners die huishoudelijke hulp ontvangen. De huidige overeenkomsten lopen tot 1 maart 2017. De nieuwe stichting is dan in ieder geval nog niet in bedrijf. De gemeente is daarom vorige week begonnen met het inkoopproces voor de periode na 1 maart. De verwachting is dat de huidige situatie dan zoveel mogelijk hetzelfde blijft voor de inwoners. Wanneer er na 1 maart wel iets verandert, krijgt een bewoner uiterlijk half januari bericht van de gemeente.

Uniek in Nederland
Voor zover nu bekend is, is Zutphen de eerste gemeente in Nederland die het oprichten van een stichting huishoudelijke hulp overweegt. Als het haalbaarheidsonderzoek voldoende basis biedt om op een verantwoorde wijze verder te kunnen gaan met de oprichting, zal de stichting naar verwachting eind 2017 de huishoudelijke hulp in Zutphen gaan leveren.