Stedendriehoek

Zutphen verder met windmolens De Mars

ZUTPHEN – De gemeente Zutphen heeft besloten het initiatief van IJsselwind voor het plaatsen van twee windmolens op De Mars te steunen, door ook het tweede deel van een lening hiervoor beschikbaar te stellen aan IJsselwind. “Zutphen wil straks een energieneutrale gemeente zijn. De keus om de ontwikkeling van windmolens te steunen, past daarbij. We willen onze kinderen en kleinkinderen een schone toekomst bieden”, aldus wethouder Coby Pennings.

Vier energiecoöperaties uit de gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen willen windmolens plaatsen op De Mars. Vorig jaar heeft IJsselwind die gemeenten daarom gevraagd om een lening voor het initiatief windmolenpark De Mars/Twentekanaal. Het gaat in totaal om €233.333. Dat betekent €58.333 per gemeente. De gemeente Zutphen wilde dit steunen op voorwaarde van een haalbaarheidsonderzoek. Dat bestond uit een draagvlakonderzoek, een business-case en een ontwerp-MER (milieueffectrapportage). Die zijn inmiddels uitgevoerd. Een eerste deel van €25.000,- is voorgefinancierd. Het tweede deel dat nu beschikbaar wordt gesteld, bestaat uit €33.333,-. Dekking was al voorzien binnen het programma Energieneutraliteit.

Waterschap Rijn en IJssel wil een molen ontwikkelen bij de waterzuivering op De Mars. Deze locatie had IJsselwind ook op het oog voor één van haar drie molens. Er is nu afgesproken dat IJsselwind twee molens wil realiseren en het Waterschap één. Vanaf nu trekken zij gezamenlijk op.

De vier energiecoöperaties hebben besloten om door te gaan met het plan. De gemeente Voorst heeft vorig jaar al besloten niet mee te doen. De gemeente Lochem besloot eerder deze maand om niet door te gaan. De provincie neemt nu ook een deel van de voorfinanciering voor haar rekening. Zie ook de website www.ijsselwind.nl