Stedendriehoek

Zutphen krijgt een regenboogzebrapad

ZUTPHEN – De gemeenteraad van Zutphen heeft unaniem besloten dat er een regenboogzebrapad moet komen. Dit naar aanleiding van de petitie die Jelle Seubring (rechts op foto) en Jesse Sprikkelman hebben gestart. De petitie is door 367 mensen ondertekend, waarvan 200 uit de Gemeente Zutphen.

Sprikkelman begon zijn betoog aan de raad met een dichtregel: ‘Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen’, van Jacob Israël de Haan. Deze tekst staat op het Homomonument nabij de Westerkerk in Amsterdam. In 1987 werd dit monument onthuld. Sprikkelman: “Nederland was daarmee de eerste ter wereld met zo’n monument. En dat is tekenend voor ons land en de vrijheden die we hier hebben. Het is belangrijk om zichtbaar te maken dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. En dat moeten we ook in Zutphen gaan doen.”

Meer kleur

Door krantenartikelen over de petitie hebben de twee Zutphenaren “LHBTI+’ers gesproken die vertrokken zijn uit Zutphen. Omdat ze het gevoel hebben dat ze hier niet geaccepteerd worden. Het is niet zo dat je in de grote steden niet uitgescholden wordt hoor. Acceptatie is daar wel een stuk zichtbaarder.” Een regenboogzebrapad zou daarom een goede manier zijn om voor ‘meer kleur’ en dus meer tolerantie te zorgen.

Want het feit dat je volgens het wetboek jezelf mag zijn betekent niet dat je dat ook echt kan zijn, menen ze. “Hand-in-hand-lopen met iemand van hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat is ingewikkeld, ook hier op de mooie Zutphense markten. Als je geluk hebt krijg je alleen maar een verontwaardigde blik toegeworpen. Als je iets minder geluk hebt sist iemand een tekst als ‘kankerhomo’s’ naar je. En als je pech hebt krijg je de volle laag en wordt je ten overstaande van je stadsgenoten uitgescholden.”

Direct een motie

Tijdens diezelfde raadsvergadering – direct na het indienen van de petitie – werd er een motie ingediend door gemeenteraadsfractie Kies Bewust Lokaal. De motie vraagt precies wat Sprikkelman en Seubring willen. Een regenboogzebrapad bij het station in de stad. Wethouder Eva Boswinkel – die diversiteit in haar portefeuille heeft – gaf aan dat ze regenboogbankjes in elke Zutphense wijk een goede optie vindt. Partij voor de Dieren noemde het een ‘en en’ situatie. Oftewel: hoe meer regenboogkleuren, hoe beter. GroenLinks opperde zelfs nog om ook een monument in Zutphen op te richten.

Petra Ackermans – fractievoorzitter van Kies Bewust Lokaal – staat achter het idee om zoveel mogelijk regenboogkleuren in Zutphen te laten zien. Haar motie is gericht op het regenboogzebrapad. Want: “Er zijn veel ideeën geopperd. Maar voor ons is het heel belangrijk dat het idee vanuit de indieners komt. We vertegenwoordigen immers de burgers. Dus het idee van Jelle en Jesse moeten we als eerste gaan uitvoeren.” En dat gaat gebeuren, want de motie is unaniem aangenomen.

Ook een pad in Lochem

Bijzonder is dat de petitie niet alleen in Zutphen veelbesproken is. In buurgemeente Lochem heeft LochemGroen! het op de politieke agenda gebracht. Raadslid Calle Janssen zag de petitie en schrok vooral van de heftige reacties die erop binnenkwamen. Daarom heeft hij een motie ingediend. Deze is aangenomen, maar dan wel met de kanttekening dat het een regenboogpad wordt. Dus niet met een verkeerstechnische functie, wat een zebrapad wel heeft.