Stedendriehoek

Zutphen door de ogen van Remco Feith

ZUTPHEN – “Zutphen positioneert zich als een stad met beleving en een eigen verhaal en dat mag ook zeker als stad met een historisch decor en nieuwe ontwikkelingen zoals Noorderhaven. Neem daarbij nu ook de vernieuwing van de IJsselkade, waar hard aan wordt gewerkt, en het mag duidelijk zijn dat ik trots ben dat ik binnenstadmanager van deze stad ben”, vertelt Remco Feith, binnenstadmanager van Zutphen.

“Maar daarbij wil ik meteen toevoegen dat ik dit niet kan uitvoeren zonder een achterban van enthousiaste ondernemers, pandeigenaren, de gemeente, evenementenorganisatoren en Stichting Zutphen Promotie.”

De binnenstad van Zutphen kent een hoog percentage werkgelegenheid van maar liefst 25%. Een hoog percentage, dat aangeeft dat de binnenstad de nodige aandacht verdient. Remco: “Een van de speerpunten van de politiek is de binnenstad. Het vertrouwen in de economie is terug. Ondernemers zijn enthousiast en samen proberen we deze historische stad zichtbaarder te maken en economisch relevant met een divers pallet aan functies .”

De bezoekersaantallen, naar aanleiding van monitoring, tonen aan dat Zutphen in populariteit toeneemt. “Zutphen heeft beleving. Het historische decor, de leuke straatjes met bijzondere winkels en het diverse aanbod horeca helpt daar zeker bij. De stad vertelt haar verhaal aan bezoekers. Er komt ook steeds meer belangstelling en interesse van buiten de stad.”

Leegstand in de binnenstad biedt kansen
Iets dat de afgelopen jaren opviel in binnensteden was de leegstand in winkelpanden. Remco vertelt hoe dit aanzicht snel leidt tot misvattingen. “Het is zeker niet zo dat als een binnenstad veel leegstand kent, het in die stad persé slecht gaat. Veel panden, ook in Zutphen, zijn eigendom van grote vastgoedinvesteerders. Deze hebben een veel grotere ‘afstand’ dan lokale eigenaren. Daarom zien we ook graag dat meer panden in handen komen van lokale ondernemers en/of benaderbare pandeigenaren. Het onderhoud en opknappen van lege panden kost in een stad als Zutphen trouwens vaak ook meer tijd en geld doordat het vaak om monumentale panden gaat. Dit kan er ook voor zorgen dat een pand langer leeg staat.” Een ding moet volgens Remco niet worden vergeten. “Leegstand biedt ook kansen!  Bijvoorbeeld dat door leegstand lagere huren ontstaan die daardoor haalbaar zijn voor ook niet filiaal bedrijven of starters. Kijk naar de Frankensteeg, maar ook in de Beukerstraat zien we deze ontwikkelingen. Tevreden ben ik nog niet, maar het gaat steeds beter.”

De poorten van de stad
Samen met de gemeente wordt veel aandacht geschonken aan de gastvrijheid van de stad. “Dit doen we door de routing en bereikbaarheid te optimaliseren, maar ook door gratiy actief te bestrijden en de verlichting aan te brengen. Daarnaast wordt er ingespeeld op het cultureel erfgoed en de entree van de stad aan de zuidkant van de stad; de Poort van Zuid; allemaal initiatieven om het mooie van de stad te tonen. Zutphen op de kaart, waar het hoort.”