Zorg

Zutphen zet rem op toestroom zorginstellingen

Zutphen is van oudsher een aantrekkelijke gemeente voor zorginstellingen en zorgondernemers die zich richten op de huisvesting van zorgdoelgroepen. Nog steeds krijgt de gemeente aanvragen van zorginstellingen en zorgondernemers die zich graag in Zutphen willen vestigen. De gemeente zet daar nu een rem op.

Wethouder Mathijs ten Broeke (zie foto): “We mogen ons gelukkig prijzen met goede en vooral genoeg zorginstellingen voor Zutphen. Goed voor het welzijn, de gezondheid en de werkgelegenheid. De keerzijde is dat organisaties van buiten Zutphen zich hier graag willen vestigen vanwege het rijke palet aan voorzieningen en vervolgens een nieuwe zorgdoelgroep van buiten Zutphen aantrekken. Bijna wekelijks krijgen we hiervoor aanvragen binnen. Om deze nieuwe aanvragen maar ook uitbreidingsaanvragen van bestaande woonzorginstellingen te kunnen beoordelen, is nu een afwegingskader vastgesteld waarmee de gemeente Zutphen kan sturen.”

Vergeleken met andere gemeenten in Nederland kent Zutphen veel woonzorginstellingen. Hierdoor is er in Zutphen ook een grotere concentratie van inwoners die ooit een instelling hebben verlaten en in Zutphen zijn blijven wonen. Een deel van deze inwoners is blijvend aangewezen op ondersteuning in het dagelijks leven. Veel van deze mensen zijn terecht gekomen in wijken met de goedkoopste woningen. Ten Broeke: “Hierdoor is de sociale diversiteit en sociaaleconomische balans in Zutphen in sommige wijken uit evenwicht. We moeten deze balans zien terug te vinden. Een duidelijk afwegingskader met daarin de vraag welke zorginstellingen of -ondernemers we nog nodig hebben voor onze eigen inwoners, helpt daarbij.”