Zorg

Wandelen voor Diabetes Challenge

Stichting Sportkompas verzorgt samen met meerdere partners/zorgprofessionals in de gemeente Brummen de Nationale Diabetes Challenge 2021. “Vanaf 10 mei wandelen wij elke week, ongeveer twintig weken lang, samen met een groep deelnemers in de buurt. U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te wandelen”, aldus Mindy de Lange.

De Nationale Diabetes Challenge is een twintig weken durend wandelevenement van de Bas van de Goor Foundation. “Samen wekelijks wandelen in de buurt is gezellig en goed voor je gezondheid. De wandelingen zijn bedoeld voor zowel mensen met diabetes als zonder diabetes. Bewegen is namelijk goed voor iedereen!”

Op maandag 10 mei om 19.30 uur start de eerste wandeling. “In verband met corona zullen we helaas nog niet met een grote groep wandelen. We houden rekening met uw wandelniveau. Het is daarom niet erg als u (nog) niet zo ver kunt lopen. Samen trainen we voor een wandelafstand van 3, 5, 10, 15 of 20 kilometer. We sluiten de NDC feestelijk af. Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen, zullen we een keuze maken om dat landelijk, lokaal of individueel (digitaal) te doen en kiezen we ook het moment waarop we dat doen.”

Op maandag 3 mei om 19.30 uur belegt Stichting Sportkompas een online informatiebijeenkomst over de Diabetes Challenge in de gemeente Brummen. Iedereen die interesse heeft is welkom. Aanmelden voor de bijeenkomst kan door te mailen naar mindy@stichtingsportkompas.

Stap naar gezondere leefstijl

De Nationale Diabetes Challenge is een bewezen effectieve wandelinterventie van de Bas van de Goor Foundation. Bij deze interventie werken professionals uit het zorg-, sport- en sociale domein samen om mensen (met en zonder diabetes) op een laagdrempelige manier in beweging te brengen. Gedurende twintig weken wandelen deze professionals één keer per week mee met een groep deelnemers om samen te werken aan een gezondere leefstijl en duurzame gedragsverandering. Dankzij hen hebben er in de afgelopen vijf jaar al ruim 25.000 mensen de stap naar een gezondere leefstijl gezet.