Zorg

Vrienden van Philadelphia start actie voor duofiets

“Het is voor iedereen belangrijk om te bewegen. Je voelt je fitter, het is goed voor de conditie en je humeur wordt er beter op. In deze tijd zijn er echter maar een beperkt aantal mogelijkheden om dat te doen en dat geldt zeker voor de cliënten van Zonne-Oord, een locatie van Philadelphia Zorg in Zutphen waar mensen met een beperking wonen. De clubs zijn gesloten, sportscholen zijn dicht en in het zwembad kun je nu ook niet terecht. Eén van de mogelijkheden om lekker te bewegen die wél kan is fietsen.”   

Dit zegt Antoon Urgert van Philadelphia Zorg: “Fietsen draagt bij aan vitaliteit. Fietsen door je woonomgeving geeft ‘het vrije blije gevoel’, zoals een van de cliënten het omschrijft. Helaas kunnen de meesten van onze cliënten door angst, slechtziendheid of slechte motoriek zich niet op een normale fiets verplaatsen. Een duofiets biedt hiervoor de oplossing. Met een duofiets kun je er op uit. Een boodschapje in het dorp, een fietstocht door de omgeving met de vrijwilliger of een familielid en ondertussen lekker kletsen over de alledaagse dingen. De duofiets maakt het mogelijk om, ook als je minder mobiel bent, lekker buiten te kunnen fietsen.”

Een duofiets is een speciale fiets. Omdat je naast elkaar zit en niet achter elkaar, wordt deze fiets ook wel side-by-side tandem genoemd. De fiets is uitgerust met een elektromotor, zodat je ook kunt fietsen met trapondersteuning. Hierdoor gaat het fietsen nog eenvoudiger. Op de duofiets is er één persoon die de fiets bestuurt en remt. De passagier die naast de bestuurder zit, kan wel meetrappen maar niet sturen of remmen. Urgert: “De aanschafprijs van een duofiets is echter hoog (circa €8500,-) en helaas is hier binnen het reguliere budget geen ruimte voor. Wij zijn daarom nu een actie gestart om geld binnen te halen voor de aanschaf van een duofiets met trapondersteuning.”

Wie hieraan een bijdrage wil leveren, kan een kijkje nemen op de website www.vriendenvanphiladelphia.nl