Zorg

Verbinding door dementie in de wijk Noordveen

ZUTPHEN – In de wijk Noordveen in Zutphen zetten bewoners en beroepskrachten zich al jaren gezamenlijk in voor meer verbinding in de wijk. Bijzonder is dat de ziekte dementie hierin sinds enkele jaren een grote én positieve rol in speelt. Ook in het nieuwe jaar is er veel aandacht voor dementie.

Inwoners van de wijk, actief onder de naam Wijkteam Noordveen en beroepskrachten werkzaam voor verschillende organisaties in Noordveen, merkten in 2019 dat er steeds meer zorgen leefden in de wijk vanwege de toename van het aantal mensen met dementie en het door een wetswijziging per januari 2020 verdwijnen van ‘gesloten afdelingen’. Zou dit betekenen dat mensen met dementie rond gingen zwerven op straat?, vroeg men zich in Noordveen  af. Wat zou dat betekenen voor inwoners van de wijk, waaronder voor de mens met dementie? Hoe kunnen we daar samen mee omgaan? Deze vragen en bijbehorende onzekerheden waren aanleiding voor deze bewoners en beroepskrachten om niet langer te wachten op initiatieven om bij aan te sluiten, maar direct samen aan de slag te gaan voor meer kennis over dementie in de wijk en voor een dementievriendelijk Noordveen.

Training
Een samenwerkingsverband bestaande uit afgevaardigden van Wijkteam Noordveen, Dementienetwerk Zutphen-Lochem-Vorden e.o., Gemeente Zutphen, Perspectief Zutphen, Sensire en Zorggroep Sint Maarten was geboren: De Werkgroep Dementievriendelijk Noordveen. De werkgroep presenteerde zich tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Wijkteam Noordveen in januari 2020. Vanuit het perspectief van bewoners van de wijk is de werkgroep aanjager van het dementievriendelijk maken van Noordveen. Samen wordt gekeken wat hiervoor nodig is. Stap één is het organiseren van trainingen ‘GOED Omgaan met dementie’ voor wijkbewoners en voor vrijwilligers die actief zijn in de wijk. Deze training kost slechts één dagdeel vrije tijd en zorgt ervoor dat je dementie eerder kunt herkennen en die kennis draagt eraan bij dat mensen met dementie zich fijn kunnen voelen in de wijk. De verbinding die door de training tussen de aanwezigen en met de mens met dementie ontstaat, wordt door de deelnemers als prettig en waardevol ervaren.

De werkgroep is in 2020 gestart met het organiseren van trainingen, op locaties  in de wijk zelf. Deze basistrainingen worden gegeven door trainers van het landelijke Samendementievriendelijk en wijkbewoners en vrijwilligers kunnen gratis deelnemen. Ondanks dat door corona maar liefst twaalf geplande trainingen niet konden doorgaan, hebben er toch zeven doorgang gevonden en woonden al meer dan vijftig bewoners/vrijwilligers de training bij. Verschillende deelnemers gaven aan graag een vervolgbijeenkomst te willen. In het nieuwe jaar hoopt de werkgroep deze, opnieuw in samenwerking met trainers van Samendementievriendelijk, te kunnen aanbieden. En ondertussen wordt het aanbieden van de basistraining voortgezet.

Scholing ondernemers
Aan een tweede stap wordt door de werkgroep eveneens gewerkt: inventariseren wat de behoefte is van de ondernemers met een winkel in de wijk. De eerste ondernemer die in Noordveen een dementievriendelijke onderneming wil realiseren, laat zich in januari met zijn voltallige team scholen. Want een dementievriendelijk klimaat in de winkel is een belangrijk onderdeel van een dementievriendelijke wijk. Ook staan overleggen met scholen, sportverenigingen en andere organisaties op de planning. En natuurlijk bestaat de hoop dat ook in andere wijken gewerkt zal of blijft worden aan een dementievriendelijke samenleving. Voor ziekte bestaan immers geen (wijk)grenzen en verbinding en meer begrip werkt positief voor de mens.

Wie in de wijk Noordveen woont, vrijwilligerswerk doet of naar school gaat en meer wil weten over het volgen van een (gratis) training in de wijk, kan hiervoor op de website www.noordveenzutphen.nl kijken én zich aanmelden voor de e-mailservice.