Zorg

Stichting Topklinische GGz kent TOPGGz-keurmerk opnieuw vier jaar toe aan Amarum

Het bestuur van de Stichting Topklinische GGz heeft besloten het TOPGGz-keurmerk opnieuw voor vier jaar toe te kennen aan Amarum, locatie Zutphen en nu ook aan Amarum, locatie Nijmegen als onderdeel van GGNet. Alle onderdelen van Amarum zijn nu in het bezit van het TOPGGz-keurmerk.

TOPGGz kent het keurmerk toe aan topklinische afdelingen die kunnen aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Deze expertisecentra bieden uitkomst voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen, die onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (tweedelijns) geestelijke gezondheidszorg.

Naar schatting 5% van alle patiënten in de Nederlandse ggz heeft een hoogspecialistische zorgvraag. Door het TOPGGz-keurmerk is het voor patiënten en verwijzers zichtbaar welke afdelingen deze erkende hoogspecialistische geestelijke gezondheidszorg leveren en voor welke doelgroep. Aan toekenning van het keurmerk gaat een zeer uitgebreide procedure vooraf, waarin de afdeling wordt getoetst op strenge criteria op het gebied van hoogspecialistische en innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, landelijke visitatiecommissie.

Amarum, expertisecentrum voor eetstoornissen, staat voor een team met zeer ervaren professionals met expertise op het gebied diagnostiek en behandeling van zowel anorexia nervosa als boulimia nervosa en eetbuistoornis. Amarum is continu in ontwikkeling om steeds meer expertise over eetstoornissen te vergaren en het aanbod blijvend te verbeteren.

“Ik ben supertrots op dit zeer ambitieuze team, dat gezamenlijk zoveel kennis en ervaring heeft over deze ingewikkelde problematiek. Wij bieden iedere dag de meest zorgvuldige topzorg aan onze patiënten. De erkenning met de verlening van het keurmerk maakt ons extra trots en gemotiveerd om altijd te zoeken naar de beste diagnose, behandeling en zorg voor deze groep mensen”, aldus Yolanda Huijsmans, manager Amarum.

Voor meer informatie: www.topggz.nl