Zorg

Langer Zelfstandig

Van links naar rechts: Jelly Hamberg (Sensire), Martine Jurriëns (Stichting Welzijn Brummen), Ingrid Timmer (wethouder gemeente Brummen), Gea Dijkhuizen (Riwis Zorg & Welzijn). (Foto: Riwis Zorg & Welzijn)

BRUMMEN – Samenwerkende zorgorganisaties aan de regiovisie ouderenzorg in regio Apeldoorn en Zutphen schreven samen met welzijnsorganisaties het programma Langer Zelfstandig. Het is tijd voor een verandering in de zorg en ondersteuning voor ouderen. Het verhogen van zelfstandigheid van ouderen draagt volgens deze organisaties bij aan het welbevinden van ouderen en van mantelzorgers.

Wethouder Ingrid Timmer van de gemeente Brummen is blij met het initiatief en de samenwerking van de organisaties: “Het is goed dat we gaan starten. De nood is hoog. We staan voor een enorme uitdaging in Nederland om met elkaar iedereen de zorg te geven die nodig is.”

Bijdrage aan kwaliteit ouderen en mantelzorgers

Manager Gea Dijkhuizen van Riwis Zorg & Welzijn vult aan: “In dit programma presenteren wij de doelstellingen die wij voor ogen hebben om ons steentje bij te dragen aan het verhogen van zelfstandigheid. Dat draagt bij aan de kwaliteit van leven van ouderen én van mantelzorgers. Het is mooi dat we hier samen nu concrete stappen mee maken.”

Oplossingen in thuissituatie
De samenwerkende zorg- en welzijnsorganisaties hebben het initiatief genomen om het programma Langer Zelfstandig te ontwikkelen. Door anders te denken, kijken en doen, verwachten de zorgorganisaties meer werkplezier bij professionals, betere coördinatie van zorg en ondersteuning en minder inzet van aantal professionals. “In Brummen zijn we als eerste in de regio gestart met het project Langer Zelfstandig door met reablement aan de slag te gaan. Daarin versterken we samenwerking tussen welzijn en zorg door bijvoorbeeld gezamenlijke intakegesprekken te voeren met zorg- en welzijnsmedewerkers als een oudere een zorgvraag stelt. Waar mogelijk zoeken we met de naasten van de oudere oplossingen in de thuissituatie. Zo kan de oudere op een goede manier langer in zijn of haar eigen omgeving verblijven”, volgens Martine Jurriëns namens Stichting Welzijn Brummen.

Aangepaste woonzorg
“Door de vergrijzing is er meer zorg en meer aangepaste woonzorg nodig, terwijl het aantal medewerkers niet zal toenemen. Dat vraagt om een andere benadering. Reablement gaat dan ook over leren en herleren. Wat kun je nog verbeteren waardoor je een betere uitgangspositie krijgt de komende tijd. Bijvoorbeeld mannen die alleen komen te staan, maar niet kunnen koken. Wat kunnen we organiseren dat zij dat leren en elkaar ook kunnen helpen. Het is belangrijk dat (toekomstige) ouderen met hun naasten, meer proactief nadenken over hun eigen toekomst. Zo ontstaat er meer ruimte voor preventie en welzijn. Ook technologische en sociale innovaties kunnen bijdragen aan het langer behouden van zelfstandigheid en daarmee kwaliteit van leven. Daar gaat dit programma over”, aldus Jelly Hamberg.

Er wordt gekozen voor verbinding, samenwerking en expertiseverhoging door horizontale initiatieven en projecten te verbinden om een bijdrage te leveren aan het verhogen van zelfstandigheid. “De nadruk van het programma ligt op het ondersteunen en het verlenen van zorg om de zelfstandigheid van ouderen te verstevigen en te verhogen. Dit draagt positief bij aan eigen regie en het welbevinden van ouderen.”

Het programma Langer Zelfstandig is te downloaden op de website van Riwis (www.riwis.nl/langerzelfstandig).