Zorg

Een hele zorg minder in Zutphen

De huishoudelijke zorg wordt vanaf 1 september georganiseerd door Help Gewoon Nederland, De Nieuwe Zorg Thuis en Tzorg. Uit de aanbesteding zijn deze drie partijen als beste naar voren gekomen.

Voor de inwoners die zorg ontvangen, verandert er niets aan de inhoud van de zorg. Vanaf 1 september krijgen zij dezelfde zorg waar ze nu ook recht op hebben. Wel mogen zij een keuze maken van welke aanbieder zij zorg willen ontvangen. Dit kunnen ze per brief aan de gemeente kenbaar maken. Voor de medewerkers in de zorg verandert er meer. Zij kiezen bij welke van de drie werkgevers zij vanaf 1 september aan de slag willen. Hiervoor organiseert de gemeente samen met de drie organisaties verschillende momenten waarop de hulpen kennismaken met de nieuwe werkgevers. Het salaris en alle bijkomende rechten die de hulpen nu hebben, blijven hetzelfde.

Volgende stap

Het college van Zutphen zet hiermee een volgende stap in het afschaffen van de marktwerking in de zorg. “Van nu veertien aanbieders gaan we terug naar drie. In de aanbesteding zijn voorwaarden opgenomen die ertoe moeten leiden dat het geld dat voor de zorg bedoeld is, ook echt op die plek terecht komt. Hulpen krijgen op deze manier meer zeggenschap over hun eigen werk”, aldus wethouder Mathijs ten Broeke (zie foto).

“Ik ben blij dat we nu deze stap zetten. We geven duidelijkheid, zekerheid én keuze aan de werknemers. We bieden goede zorg aan onze inwoners. We hebben meer grip op hoe het geld wordt besteed en met de drie organisaties hebben we goede afspraken over hoe de samenwerking leidt tot hogere kwaliteit. We evalueren uiteraard hoe de samenwerking loopt, voor nu gaan we graag samen de uitdaging aan!”