Zorg

Behoud en versterking zorg in de regio

BRUMMEN – ‘Hoe behouden en versterken wij onze zorg in de regio?’ Dat is de vraag die centraal staat tijdens een thema-avond op vrijdag 23 juni. De bijeenkomst begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en vindt plaats in zaal De goede buur, Kruisenkstraat 80 in Brummen. Te gast is deze avond Tweede Kamerlid Jimmy Dijk van de SP. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Met de dreigende sluiting van de afdelingen Spoedeisende Hulp en Verloskunde is het thema Zorg behoorlijk actueel in de regio. Want je zult maar in levensgevaar verkeren en niet in een nabijgelegen ziekenhuis terecht kunnen…

Maar de zorgen zijn groter dan de huidige spanningen rondom het ziekenhuis. Ook thuis-, jeugd-, geestelijke gezondheidzorg en ouderenzorg staan momenteel onder druk. Hierbij spelen marktwerking, bezuinigingen en de macht van zorgverzekeraars een grote rol. Al met al leidt dit onder andere tot lange wachtlijsten en kwetsbare doelgroepen die tussen wal en schip (dreigen) te vallen.

Daarom komt de SP in actie. Jimmy Dijk: “De marktwerking in de zorg is zorgverleners en mensen die zorg nodig hebben al jaren een doorn in het oog. Het zorgt voor wantrouwen, verspilling en hoge kosten. Daar moet een einde aan komen. Weg met de concurrentie en commercie. Juist samenwerking en solidariteit moeten weer centraal komen te staan. Daar ga ik mij voor inzetten.”