Zorg

Aandacht en een presentje

ZUTPHEN – De Bovenkamer, gevestigd aan Harenbergweg 1 in Zutphen (terrein de Kaardebol), vervult een belangrijke rol binnen de dementievriendelijke gemeente Zutphen voor mensen die te maken krijgen met (een vermoeden van) beginnende dementie.

“Wij bieden hulp, advies en de gelegenheid om te praten en jezelf te kunnen zijn. Dat doen we in de huiskamer en via vele vraaggerichte activiteiten waar je aan kunt deelnemen. De Bovenkamer is een actieve organisatie die voornamelijk werkt met gemotiveerde vrijwilligers binnen een gezellig team. Betrokken mensen met hart voor de medemens”, aldus Erik Smink.

“Maar, De Bovenkamer doet meer! Wij zijn er juist ook voor de mantelzorgers die enorm veel werk verrichten voor de personen met (een vermoeden van) beginnende dementie. Wij weten hoe ingrijpend en veelal zwaar deze taak is. Als mantelzorger sta je immers erg dichtbij diegene die je lief is en waar je veel om geeft. Het lijkt voor de buitenwereld vaak zo eenvoudig. ‘Dat doe je toch voor je naaste’, is een veelgehoorde opmerking. Zo eenvoudig is het echter niet. Binnen De Bovenkamer hebben wij gelukkig veel contact met mantelzorgers, wisselen we ervaringen uit, maar bieden we vooral ontspanning.”

Smink vervolgt: “We horen regelmatig dat mensen zich geen mantelzorger voelen of dat mensen niet weten wat een mantelzorger eigenlijk precies is. Bent u iemand die veel zorgt voor een ander? Als deze zorg langer dan drie maanden duurt, minimaal acht uur per week is en onbetaald, dan bent u officieel mantelzorger. Rondom mensen met dementie zijn vaak meerdere vaste mantelzorgers betrokken en worden de werkzaamheden en uren verdeeld. De Bovenkamer wil deze mantelzorgers graag ondersteuning en ontspanning bieden. Ook als u nog nooit in De Bovenkamer bent geweest, bent u van harte welkom.”

Mantelzorgers zijn tijdens openingstijden altijd welkom, maar elke maandagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur is De Bovenkamer speciaal voor mantelzorgers geopend. “En in januari hebben we een leuk presentje voor mantelzorgers. Dit is een vervolg op de actie voor mantelzorgers in het najaar van 2022, toen georganiseerd door een samenwerkingsverband van zorgorganisaties die in Zutphen jaarlijks de Week van de Mantelzorg organiseren. U ontvangt op maandagmiddag naast informatie over wat De Bovenkamer voor mantelzorgers biedt, ook informatie over andere ondersteuning voor mantelzorgers èn in januari dus ook nog een presentje. Zien we u snel?”

Wie in januari niet op maandag kan langskomen, maar wel in aanmerking wil komen voor zowel de informatie als het presentje, kan mailen naar info@debovenkamerzutphen.com of bellen met Chantal Elskamp (06-24954318) of Erik Keune (06-28508700). Op de maandagmiddag is men altijd, zonder aanmelding vooraf, van harte welkom. Overigens zijn op maandagmiddag ook andere bezoekers van harte welkom, net als van dinsdag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur. Voor meer informatie: www.debovenkamerzutphen.com.