Stedendriehoek

‘Zonne-energie beter haalbaar dan windenergie’

De gemeente Zutphen is in januari 2021 gestart met een lokaal haalbaarheidsonderzoek voor het opwekken van zonne- en windenergie. Hierin is aanvullend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het opwekken van deze energievormen in Zutphense zoekgebieden van de Concept RES.

Inmiddels zijn de eerste uitkomsten van dit onderzoek bekend. De gemeente ziet naar aanleiding van de resultaten weinig mogelijkheden voor het opwekken van windenergie in de onderzochte zoekgebieden. Wel lijken er mogelijkheden voor de opwek van zon in een aantal zoekgebieden.

Het gaat dan om: zoekgebied 5 voor zon en wind: Zutphens Broekgebied ook wel Vierakkerselaak; zoekgebied 6 voor wind: Lochemseweg in het bosgebied; zoekgebied voor zon: Overmarsch in De Hoven. Naar aanleiding van de eerste uitkomsten van het lokale haalbaarheidsonderzoek – op basis van de huidige situatie – wordt zoekgebied 5 Zutphens Broekgebied niet geschikt bevonden voor de opwek van windenergie. Zoekgebied 6 Lochemseweg in het bosgebied biedt vanuit milieutechnische aspecten ruimte voor het opwekken van windenergie. Deze ruimte voor windenergie bevindt zich echter binnen het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Het opwekken van windenergie is binnen het GNN alleen mogelijk onder de voorwaarden dat er reële alternatieven ontbreken, de kernkwaliteiten van het GNN niet significant worden aangetast en het oppervlak daarnaast gecompenseerd wordt. Voor de opwek van zonne-energie lijken er wel mogelijkheden in zoekgebied 5 en het gebied Overmarsch in De Hoven.

‘Meer duidelijkheid’

Wethouder Harry Matser (zie foto): “We zijn blij dat er duidelijke conclusies uit dit onderzoek naar voren komen. De (door het Rijk opgelegde) planning naar de RES 1.0 is namelijk krap, waardoor wij in korte tijd aanvullende stappen hebben genomen. De uitkomsten van het lokaal haalbaarheidsonderzoek geven meer duidelijkheid voor onze inwoners en de gemeente. Daarnaast zorgen we er op deze manier voor dat inwoners worden betrokken, vóórdat eventuele initiatiefnemers van windmolens zich melden bij de gemeente. Dat vind ik erg belangrijk.”

Op dinsdag 16 en woensdag 17 februari houdt de gemeente digitale gesprekken met inwoners. De gemeente gaat dan verder in gesprek met inwoners over duurzame opwek en manieren waarop inwoners graag betrokken willen worden. Veel inwoners hebben namelijk aangegeven dat zij over dit onderwerp willen meedenken. Ook op dinsdag 16 en woensdag 17 februari wordt er stilgestaan bij (de uitkomsten van) het haalbaarheidsonderzoek. Via de pagina https://zutphen.nl/energie/regionale-energiestrategie-res kunnen inwoners zich aanmelden.