Stedendriehoek

Wethouder in gesprek met jongeren over anderhalvemetersamenleving

Wethouder Ingrid Timmer speelt de jongeren in de gemeente nu de bal toe.

Namens het gemeentebestuur gaat jeugdwethouder Ingrid Timmer in gesprek met jongeren in de gemeente Brummen. Centraal staan de gevolgen van de coronacrisis. En dan vooral hoe de lokale samenleving kan worden ingericht. “We pakken zo in Brummen de oproep van minister-president Mark Rutte op, om vooral ook de volwassenen van de toekomst, onze jongeren, aan het woord te laten. Ik hoop dat veel jongeren in onze gemeente deze uitdaging oppakken en met mij het gesprek over dit belangrijke onderwerp willen aangaan”, aldus Timmer.

Samen moeten we werk maken van die zogeheten ‘anderhalvemetersamenleving van de toekomst’. Ingrid Timmer ziet daarbij zeker een rol weggelegd voor jongeren in de gemeente Brummen. “Niet alleen politici in Den Haag gaan over die anderhalvemetersamenleving. Maar ook lokaal kunnen we daar over nadenken, plannen voor maken en acties uitzetten. In het gemeentehuis, binnen de gemeenteraad en ook bij allerlei lokale organisaties en bedrijven zijn daar vast goede ideeën over, maar ook onze jeugd denkt daar zeker over na. En hun geluid willen we als gemeente graag horen en over het voetlicht brengen.”

Diverse gesprekken

Hoe gaat wethouder Timmer het gesprek aan met jongeren? Want ook zij moet natuurlijk rekening houden met 1,5 meter afstand. “Dat klopt”, laat Timmer weten. “We kiezen bewust voor meerdere gesprekken, zodat we steeds met kleine groepjes samenkomen waar we volgens alle RIVM-richtlijnen het gesprek aan kunnen gaan.” De wethouder gaat daarbij zoveel mogelijk naar de locaties waar jongeren zich al bevinden. “We gaan de afspraken plannen in de jongerencentra, bij een sportvereniging of bij een kerk of moskee. Maar ook willen we een bijeenkomst met afgevaardigden van de basisscholen, bijvoorbeeld vanuit de leerlingenraden.” Tot slot is er ook nog een open bijeenkomst voor jongeren die niet aan een van de eerder genoemde organisaties zijn verbonden. Om aan dit gesprek mee te doen, kunnen jongeren zich vanaf nu aanmelden via mailadres bijeenkomsten@brummen.nl of via een berichtje aan @jongbrummen op instagram.

Op een vertrouwde plek

Wethouder Timmer wil graag zo snel mogelijk de eerste gesprekken inplannen. “De ervaringen die jongeren hebben met de afgelopen, ingrijpende coronaperiode staat nog vers in het geheugen. Ik wil graag weten hoe onze jeugd die periode van #thuisblijven heeft ervaren. Maar daarnaast wil ik ook weten welke ideeën ze hebben over die anderhalvemetersamenleving als het gaat om school, vrije tijd, het gezin en werk.” Daarnaast is Timmer ook benieuwd welke tips jongeren hebben mocht er dit najaar alsnog sprake zijn van een tweede coronagolf. “Op dit moment zijn we bezig om een aantal organisaties en netwerken te benaderen om tot concrete afspraken voor een gesprek met jongeren te komen. Juist door samen op te trekken met jongerenwerkers, enkele sportverenigingen, kerk en moskee en basisonderwijs, hopen we dat jongeren ook door hen begeleid worden in de voorbereiding op de gesprekken. En we vinden het belangrijk dat de plek van het gesprek er een is waar de jeugd zich prettig voelt.” Timmer hoop dat het merendeel van de gesprekken nog voor de zomervakantie plaatsvindt. De open bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 7 juli. Hiervoor aanmelden kan via bijeenkomsten@brummen.nl en via instagram @jongbrummen.

Laat van je horen

Timmer vindt het belangrijk dat de belangrijkste tips en conclusies uit de gesprekken ruim bekend worden gemaakt, juist ook aan andere jongeren. “We willen dit doen door middel van een videoverslag, waarmee we juist ook andere jongeren weer kunnen betrekken en inspireren.” Ook laat Timmer weten dat ze een leuke attentie heeft voor de jongeren die met haar het gesprek aangaan over het nieuwe normaal. “Dit onder het motto: laat van je horen.”