Stedendriehoek

‘Waarom zoveel haat tegen Israël’

Op dinsdag 4 juni is er in Zutphen een studiebijeenkomst met spreker ds. Oscar Lohuis namens Christenen voor Israël. Het onderwerp van deze bijeenkomst is: Waarom zoveel haat tegen Israël. De bijeenkomst vindt plaats in het Rode Kruisgebouw, Van Drinenstraat 4 in Zutphen. Aanvang om 20.00 uur, de toegang is gratis.

“Sinds het uitbreken van de oorlog in Israël is wereldwijd het aantal antisemitische (gewelds)incidenten met 500% gestegen. Dit gebeurt nadat Israël op walgelijke wijze is aangevallen en zich moet verdedigen tegen vijanden die hen willen uitroeien. Israël en het Joodse volk worden zo onrechtvaardig behandeld, terwijl zij strijden tegen het terrorisme dat de hele wereld bedreigt. In de Bijbel lezen we over de geestelijke achtergrond van deze haat tegen Israël”, aldus Lohuis.

Hij was in het verleden verbonden aan de baptistengemeenten in Meppel en Emmeloord. Vanaf 2007 is hij vrijgesteld om zich helemaal te geven aan de Woordverkondiging als rondreizende prediker, evangelist en Bijbelleraar. Lohuis spreekt regelmatig in kerken, hij verzorgt Bijbelstudies en schrijft columns in verschillende bladen. Lohuis: “De tijd waarin wij nu als Kerk van Jezus Christus leven vraagt om een serieuze overdenking van de plaats van Israël in Gods reddingsplan voor deze wereld.”