Stedendriehoek

Vrijwilligers planten 500 struiken naast boomgaard

EMPE – Bijna twintig vrijwilligers van Land van Ons hebben in Empe 500 struiken aangeplant voor een nieuwe houtsingel. Als de struiken komende jaren groter groeien, kunnen er insecten en vogels in gaan huizen. In 2021 is het betreffende perceel aangekocht door burgercoöperatie Land van Ons, waarin burgers samenwerken om de biodiversiteit in de landbouw te herstellen.

De struiken zijn aangeplant langs de Hommelstraat in Empe. Er is meidoorn, hazelaar, sleedoorn en lijsterbes geplant, waarbij gebruik is gemaakt van een subsidie van de gemeente Brummen. De houtsingel krijgt vorm naast de hoogstamboomgaard van IESSEL cider.

Adelijne Martin is de coördinator van het vrijwilligersteam dat in Empe actief is: “Het was een hele klus. We zijn heel blij met iedereen die meehelpt. Het geeft ons allemaal ook veel voldoening om zo met je handen in de grond zelf wat bij te dragen aan de natuur. In de toekomst zullen we langs onze percelen in Empe en Voorst meer houtwallen en ook kruidenrijke grasranden gaan aanleggen.”

Leerlingen planten appelbomen

Ook de boomgaard is uitgebreid. Leerlingen van het Zone-college in Zwolle hebben meegeholpen bij het planten van extra appelbomen in de hoogstamboomgaard van IESSEL cider aan de Hommelstraat. Andere leerlingen hebben daarnaast onderhoud gepleegd aan houtsingel aan de Weijenbergweg. De leerlingen vonden het interessant om eens op een andere manier te werken, waarbij ze meer rekening houden met dieren die daar leven.

Hoogstamboomgaarden behouden

Land van Ons heeft twee jaar geleden 28 hectare landbouwgrond aangekocht in Empe en Voorst. Een deel van het land doet dienst als weidegrond of  akker. De burgercoöperatie verpacht ook anderhalve hectare aan Rob le Rutte en Marin van Sprang van IESSEL cider. Zij ontwikkelen daar een bijzondere appelboomgaard. Marin van Sprang over het nut van de houtsingel voor de appelbomen: “De insecten die straks in de nieuwe houtsingel kunnen leven, zijn nuttig voor de bestuiving en voor de natuurlijke plaagbestrijding in de boomgaard.”

Van Sprang en Le Rutte willen hoogstamboomgaarden in de IJsselstreek behouden. Van Sprang: “Vroeger had elke boerderij een appelboomgaard. Dat was handig, dan konden de appels hoog groeien en de koeien konden eronder grazen. Tegenwoordig is er voor veel van die appels geen bestemming meer. Met Rob ben ik daarom een bedrijfje gestart dat lekkere cider van appels uit die hoogstamboomgaarden maakt. Zo krijgt dat fruit weer een bestemming en behoudt de streek zijn karakteristieke boomgaarden. De mannen van IESSEL cider verwerken de appels uit de streek in hun eigen cidermakerij, die nu nog in Deventer is gevestigd en op termijn naar het voormalige stoomgemaal in Terwolde verhuist.

Over Land van Ons

Land van Ons is een landelijke burgercoöperatie die landbouwgrond koopt om de biodiversiteit en het landschap te herstellen. Met de inleg van inmiddels meer dan 22.000 deelnemers is al ruim 240 hectare grond aangekocht. Samen met boeren geeft men weer ruimte aan insecten, vogels, kruiden en andere dieren. Iedereen kan meedoen, voor €20,- wordt men voor twee jaar lid van de coöperatie en kan men ook grond kopen. Land van Ons wordt gerund door vrijwilligers, alle ingelegde gelden komen ten goede aan de groei van de grond én biodiversiteit.