Stedendriehoek

Voordracht nieuwe wethouder CDA

BRUMMEN – Als het aan het CDA ligt, wordt mevrouw Jolanda Pierik-van der Snel (zie foto) uit het Gelderse Wapenveld wethouder in het Brummense college. Met deze voordracht voorziet het CDA in de opvolging van wethouder Koos Paauw, die op 1 februari onverwacht is overleden.

Het CDA opteert om de kerntaken uit de portefeuille van wethouder Paauw, sociaal domein en financiën, bij mevrouw Pierik te beleggen. Omdat de benoeming van een wethouder een verantwoordelijkheid is van de gemeenteraad, is er voor donderdagavond 9 maart een extra raadsvergadering belegd. Deze begint om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Brummen.
Na het overlijden van wethouder Koos Paauw hebben bestuur en fractie van het CDA een voortvarende én zorgvuldige procedure doorlopen om een kandidaat-wethouder te selecteren. De keus van deze partij is gevallen op Jolanda Pierik-van der Snel. Zij heeft ruime ervaring in politieke en bestuurlijke functies. Zo was ze van 2010 tot 2014 raadslid voor de gemeente Heerde en vanaf mei 2014 tot december 2015 wethouder voor diezelfde gemeente. In haar takenpakket als wethouder zaten onder andere de beleidsvelden sociaal domein, basismobiliteit, onderwijs en sport. Ook heeft Pierik veel ervaring opgedaan in maatschappelijke organisaties en bedrijven. Zo was ze onder andere werkzaam voor een sociale werkvoorziening en bij een zorgaanbieder. Sinds juni 2016 werkt ze als sectormanager bij stichting Sprank. Een functie die ze beëindigt indien ze tot wethouder wordt benoemd.
Tijdens de extra besluitvormende raadsvergadering van donderdag 9 maart wordt door de gemeenteraad onderzoek gedaan naar de geloofsbrief van de kandidaat-wethouder. Aansluitend staan benoeming en beëdiging van mevrouw Pierik op de agenda. De raad neemt daarbij ook het besluit om de nieuwe wethouder ontheffing te verlenen van de eis om woonachtig te zijn in de gemeente Brummen. De gemeenteraad kan zo’n ontheffing voor een jaar verlenen, met de mogelijkheid tot verlenging na een jaar. Op 21 maart 2018 zijn er weer verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad.