Stedendriehoek

Voorbereidingen rondweg N345 De Hoven/Zutphen

ZUTPHEN – De provincie Gelderland heeft de aanleg van de rondweg N345 De Hoven/Zutphen opgedeeld in twee delen: de spooronderdoorgang en de rest van de rondweg. De spooronderdoorgang mag de provincie niet zelf bouwen, hiervoor heeft ProRail het alleenrecht. Daarmee wordt de veiligheid en beschikbaarheid van het spoor gegarandeerd.

De provincie heeft ProRail daarom opdracht gegeven de spooronderdoorgang te realiseren. Inmiddels heeft ProRail hiervoor een aannemer gecontracteerd. Naar verwachting begint deze aannemer nog voor de zomer met de werkzaamheden. Vanaf dat moment zijn de eerste werkzaamheden zichtbaar.

De provincie is nog in gesprek met grondeigenaren over de aankoop van grond. Daarnaast wordt het contract om een aannemer te selecteren afgerond. In het voorjaar van 2017 organiseert de provincie een inloopavond over de nieuwe rondweg. De planning en het ontwerp worden dan getoond. Ook de aannemer die de spooronderdoorgang gaat bouwen, is daarbij aanwezig. 

Maatregelen
De provincie wil drie maatregelen nemen om de rondweg beter in te passen in de omgeving. Hiervoor wordt begin volgend jaar het ontwerp-inpassingsplan ‘Aansluiting de Teuge en herbestemming bij de Baankstraat’ afgerond. Naar verwachting kan het ontwerp-inpassingsplan begin februari 2017 zes weken ter inzage gelegd worden. In deze periode kan een ieder een zienswijze indienen. Rond de zomer hoopt de provincie het inpassingsplan definitief vast te kunnen stellen.

De N345 vervult een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer in de regio Stedendriehoek. De N345 doorsnijdt op dit moment de kern van De Hoven/Zutphen. Een rondweg verbetert zowel de doorstroming op de N345, de leefbaarheid in De Hoven als de regionale bereikbaarheid. Zie ook de website www.gelderland.nl/N345-dehoven