Stedendriehoek

Voedselbank en gemeente bestrijden samen armoede

ZUTPHEN – De Voedselbank is verhuisd naar De Mars. De gemeente Zutphen ondersteunt de Voedselbank hierbij met een jaarlijkse financiële bijdrage in de kosten van haar werkzaamheden. Daarnaast willen de gemeente Zutphen en de Voedselbank nauwer gaan samenwerken om Zutphense inwoners in armoede te helpen.

De Voedselbank vervolgt de werkzaamheden vanaf vrijdag 9 maart aan de Hermesweg op De Mars bij de Voordeelmarkt op de hoek van de Gerritsenweg. Vorig jaar heeft de gemeente Zutphen samen met de Voedselbank gezocht naar een nieuw onderkomen, omdat het pand aan de Groenmarkt door de huidige eigenaar is verkocht. De nieuwe locatie op het bedrijventerrein biedt onder meer een wachtruimte voor de klanten die op de Groenmarkt buiten moesten staan. Ook is er voldoende ruimte voor een kleine keuken, voor een kantoortje voor de intake en voor loketten waar voorlichting kan worden gegeven over armoedebestrijding. De nieuwe locatie is goed bereikbaar voor klanten, vrijwilligers en bevoorrading. Kortom, de Voedselbank is ingenomen met de nieuwe locatie. Gert Vrieze, voorzitter van de Voedselbank: “Met dankbaarheid kijk ik terug op de afgelopen 10 jaar. De eigenaar van het pand aan de Groenmarkt zijn we zeer erkentelijk voor al die jaren gratis onderdak.” En vooruitblikkend: “Wij zijn de gemeente heel dankbaar voor het dragen van de huurkosten van het nieuwe onderkomen.”

De Voedselbank gaat de klanten actief wijzen op voorzieningen, minimaregelingen en andere mogelijkheden die er zijn om armoede tegen te gaan. Dat is de insteek van de samenwerking die de Voedselbank en de gemeente Zutphen aan willen gaan. Wethouder Annelies de Jonge van Werk en Inkomen: “We merken dat nog te veel mensen de weg niet weten te vinden of hulp en zorg mijden. Daarom is deze samenwerking erg belangrijk en goed. Hiermee helpen we onze inwoners. Uiteindelijk wil iedereen een zorgeloze toekomst waarbij je niet je hand op hoeft te houden. Een toekomst waarbij je niet afhankelijk bent, maar waar je zelf over gaat.”