Stedendriehoek

Visies Participatie en Gebiedsgericht (samen)werken

BRUMMEN – “Het gemeentebestuur wil in deze bestuursperiode investeren in de verbinding met de samenleving. Niet voor niets is dit woord opgenomen in de titel van het coalitieakkoord ‘Vertrouwen, Verbinden, Versterken’. Om daar ook echt werk van te maken ben ik blij twee visies te mogen presenteren die daaraan gaan bijdragen.” Het zijn woorden van wethouder Yasemin Cegerek (zie foto), die met trots twee documenten presenteerde, waarover de raad in juni een besluit gaat nemen. Het gaat om een nieuwe participatievisie en een eerste visiedocument over het gebiedsgericht werken.

“Wij vinden het erg belangrijk dat inwoners, ondernemers en organisaties actief betrokken zijn bij het gemeentelijk beleid”, legt Cegerek uit. “Er worden al veel inspanningen gedaan om dit te realiseren. Maar we weten ook dat de praktijk weerbarstig is. Daarom hebben we de huidige praktijk kritisch tegen het licht gehouden. En via het inwonerspanel en vele gesprekken met allerlei betrokken partijen gekeken naar wat beter kan. Het resultaat hebben we vastgelegd in een nieuwe participatievisie.”

Voor het college is het vooral belangrijk om het contact met inwoners te zoeken. “Ik vertaal dat graag met het woordje ‘nabijheid’. Want als lokale overheid doen we erg ons best om de samenleving goed te laten functioneren. Daarbij moeten we keuzes maken. En dan is het belangrijk om te weten hoe mensen over iets denken. Iedereen telt daarbij mee en verdient de kans om mee te praten en mee te doen.” In de vernieuwde participatievisie is daarom aandacht voor extra inspanningen om de stille meerderheid te bereiken.

Wethouder Cegerek is ook blij met de visie over het gebiedsgericht werken, die ze heeft aangeboden aan de gemeenteraad. “In 2022 is de gemeente van start gegaan om te zoeken naar een goede manier om meer gebiedsgericht te gaan werken. Je kijkt dan niet specifiek naar één onderwerp of vanuit één vakgebied. Maar je richt je op de volle breedte van een buurt of wijk. En daarbij ga je in gesprek met de personen die daar wonen, werken en leven.” Op de gemeentelijke website kan iedereen lezen welke pilots sinds 2023 zijn opgestart. “Hoewel we nog steeds ervaringen opdoen, hebben we alvast een eerste proeve voor het gebiedsgericht werken opgesteld. Een 1.0 versie. Een basis die handvatten geeft om in de komende tijd verder te experimenteren, te ondervinden, te leren. En daarmee uiteindelijk ook weer de aanpak aan te scherpen.”

Gemeenteraad aan zet

Zowel de visie voor het gebiedsgericht (samen)werken als de nieuwe participatievisie wordt naar verwachting in juni door de gemeenteraad besproken. Het is de bedoeling dat beide documenten door de gemeenteraad worden vastgesteld. “We hebben dan als gemeente twee actuele beleidsdocumenten waarmee we samen met onze samenleving verder kunnen werken aan het nog mooier en prettiger maken van onze leefomgeving.”