Stedendriehoek

Vijftig kanonskogels in Noorderhaven

ZUTPHEN – Bij archeologisch onderzoek in de buurt Noorderhaven, bij de Kostverlorentunnel, zijn archeologen gestuit op bijna vijftig kanonskogels. De kogels zijn van verschillende kalibers, variërend van vermoedelijk 6 tot 24 ponders (ze moeten nog worden gewogen).

Op de vindplaats stond het geschutsrondeel Kostverloren uit 1532. Het rondeel werd door het Spaanse leger onder bevel van de beruchte gouverneur Juan Baptiste Taxis bij verrassing veroverd, waarna de stad werd bezet. Of de kogels aan deze actie toebehoren is onduidelijk. De meeste kogels zijn gevonden in een slooplaag uit omstreeks 1675. Mogelijk lagen er bij die sloop veel kogels in het rondeel, die achtergebleven zijn in het puin. Verder onderzoek moet dat uitwijzen.
De kogels zullen, na schoonmaken en conservering, tijdelijk worden tentoongesteld, waarschijnlijk in de Hof van Heeckeren.