Stedendriehoek

Vier kansrijke initiatieven voor zonnevelden

BRUMMEN/EERBEEK – Er moet nog veel gebeuren voordat Nederland in 2050 energieneutraal is. De gemeenteraad van Brummen heeft daarom als doel gesteld om in te zetten op duurzame energiebronnen.

Vier initiatiefnemers krijgen nu toestemming om hun voorstel voor een zonneveld verder te ontwikkelen. Dit in nauwe samenwerking met omwonenden. De initiatiefnemers krijgen daar maximaal één jaar de tijd voor. Dan moet er een aanvraag voor een omgevingsvergunning zijn ingediend. De gemeente controleert dan of die aanvraag klopt en voldoet aan het beleid, wetten en regels.

Het besluit vloeit voort uit het uitnodigingskader voor zonnevelden. Doel is dat de gemeente Brummen tot 2030 maximaal 100 hectare netto aan zonnevelden mogelijk wil maken. De ontwikkeling gebeurt in delen. In de eerste tranche (waarover nu een besluit is genomen) wordt ruimte gegeven aan ruim 30 hectare netto. De tweede tranche moet ruimte geven aan nog eens 30 hectare netto. De overige 35 hectare is al ingevuld door lopende initiatieven.

Kansrijke initiatieven
De vier initiatieven die samen met omwonenden verder kunnen worden ontwikkeld zijn Soerense Zand Zuid, Zilverbeek, Het Blaar en De Voort. Vijf andere initiatieven vallen af, ook al hadden deze wel meer dan de minimale score behaald in de beoordeling. De vier genoemde initiatieven zijn als meest kansrijk beoordeeld. Of en in welke vorm de initiatieven gerealiseerd gaan worden, ligt vooral aan het vervolgproces van de initiatiefnemers met de omwonenden. Het gemeentebestuur geeft aan dat bij de verdere uitwerking natuur, landschap en inpassing een belangrijke plek inneemt. Ook vindt het college het belangrijk dat inwoners goed kunnen meepraten en dat ze invloed hebben op het uiteindelijke plan. Bovendien moeten de opbrengsten van de zonnevelden ook (financieel) voordeel opleveren voor de omgeving, vast te leggen in een zogenoemd ‘profijtplan’. Om het proces het komende jaar te ondersteunen, blijft de gemeente experts beschikbaar stellen. Ook vraagt het college de provincie Gelderland en Vereniging Natuurmonumenten om mee te doen in het vervolgtraject.

Bijdrage aan klimaataanpak
Verantwoordelijk wethouder Pouwel Inberg constateert dat door dit besluit de opwek van schone energie door middel van zonnevelden toeneemt. “Dit helpt om de CO2-uitstoot te verminderen. Het is een flinke bijdrage aan de nationale klimaataanpak”, aldus de wethouder. Hij verwijst hierbij naar het Uitnodigingskader windmolens en zonnevelden dat de gemeenteraad in november 2021 heeft vastgesteld. “We willen zoveel mogelijk groene energie opwekken. Dit met respect voor ons mooie landschap en rekening houdend met onze inwoners. Deze vier initiatieven gaan een hele mooie bijdrage leveren.” Inberg benadrukt dat de gemeente gebruik maakt van de methode van een maatschappelijke tender. “Omwonenden hebben alle negen initiatieven vooraf beoordeeld. Samen met experts die elk hun vakkennis hebben ingebracht bij de beoordeling. Het is dus een zeer zorgvuldig doorlopen procedure.”

Uit de analyse van de tender aan het eind van de beoordelingsfase blijkt dat er bij omwonenden en andere belanghebbenden nog vragen en zorgen zijn. “Deze vragen en signalen nemen we erg serieus”, geeft de wethouder aan. “We nemen deze dan ook mee naar de vervolgfase als belangrijke aandachtspunten.” Ook gaat de gemeente direct in het nieuwe jaar de eerste tranche evalueren, voordat een tweede tranche wordt gestart.

Meer informatie
Op de website www.brummen.nl/tenderzon leest men alles over de tender. Daarnaast mag men met vragen altijd contact opnemen via telefoon 0575-568233 of via e-mail gemeente@brummen.nl.