Stedendriehoek

Veluwonen investeert in nieuwe Beekwal

EERBEEK/APELDOORN – Woningcorporatie Veluwonen heeft samen met Riwis Zorg en Welzijn en Zorggroep Apeldoorn (ZGA) plannen gemaakt voor woonzorgcentrum De Beekwal in Eerbeek. Veluwonen gaat tegenover de huidige Beekwal 39 nieuwe appartementen (voor 24/7 zorg) bouwen op de plek van de oude mavo. Verder komen op de plek van de huidige lage aanleunwoningen aan de Derickxkamp nog eens 38 nieuwe appartementen (24/7 zorg). Tenslotte wordt de huidige Beekwal afgebroken en hier komen nog eens circa dertig appartementen (voor zelfstandig wonen). Dit alles gebeurt in fases tussen 2023-2026.

Vincent Buitenhuis is directeur van Veluwonen en heeft gemengde gevoelens over deze plannen. Vincent: “Aan de ene kant ben ik heel blij dat we nieuwe en extra zorgappartementen kunnen bouwen voor onze ouderen. Veel ouderen willen namelijk heel graag in of bij De Beekwal wonen. Tegelijkertijd gaat de sloop van de vijftien aanleunwoningen ons aan het hart. Want we weten dat bewoners hier heel graag wonen en de huizen zijn prima. Het was dan ook een heel moeilijke beslissing waar we lang over nagedacht hebben. Maar we hebben bouwgrond nodig om meer ouderen fijn te kunnen laten wonen in Eerbeek. In de Woonzorgvisie hebben we namelijk met de gemeente Brummen en met andere zorgaanbieders afgesproken aandacht te hebben voor mensen die wonen met zorg nodig hebben. De afgelopen maanden heeft woonzorgcentrum Tolzicht in Brummen al een flinke opknapbeurt gekregen en zijn er vijftien extra appartementen gemaakt. En nu is De Beekwal in Eerbeek aan beurt.”

Een nieuwe Beekwal
Joost Harkink, bestuurder van Riwis Zorg en Welzijn: “De Beekwal is belangrijk voor ons allemaal in Eerbeek. Iedereen kent het verzorgingshuis wel: vader, moeder, opa of oma woont er of heeft er gewoond. Het is een fijn huis. Lekker dicht bij het centrum, mooi in het groen en toch heel levendig. Maar wie De Beekwal kent, weet ook dat het gebouw oud wordt. In 2022 hebben we toch andere ideeën en wensen over wonen met zorg. Het mag allemaal wat ruimer en minder ‘tehuis-achtig’. Ook is er veel behoefte aan meer appartementen voor mensen die zorg nodig hebben. Daarom gaat Veluwonen samen met Riwis De Beekwal vernieuwen.”

Stap voor stap
De bedoeling is om sloop/nieuwbouw in fases te starten. Vanaf 2023 gebeurt de sloop/nieuwbouw van de mavo. In 2024 volgt de sloop/nieuwbouw van de aanleunwoningen. Tenslotte is het hoofgebouw van De Beekwal in 2025/2026 aan de beurt. Dit alles hangt wel af van bijvoorbeeld bestemmingsplanprocedures en andere besluitvorming. Veluwonen investeert met deze plannen in totaal circa €26 miljoen in de nieuwe Beekwal.