Stedendriehoek

Vellema trekt lijst dierenpartij

ZUTPHEN – De concept-kandidatenlijst van de Partij voor de Dieren voor de gemeenteraadsverkiezingen is bekend. In Zutphen voert Iris Vellema (midden op foto) de lijst aan, gevolgd door Lindsey Stone en Wouter Welker.

Iris Vellema is werkzaam als bijlesdocent Engels, heeft ervaring in natuur- en milieueducatie en is al vele jaren actief voor de Partij voor de Dieren. Lindsey Stone is in het dagelijks leven PGB-begeleider en klusser en is tevens voorzitter van het afdelingsbestuur van de Partij voor de Dieren Gelderland. Wouter Welker is cultureel antropoloog en docent in het mbo. De overige kandidaatsleden zijn in volgorde: Harmen Hillebrants, Hiske Feenstra, Edwi van Oort, Dirk Kranendonk, Albert Hoogenkamp, Marco Snel en Elze Boshart.

De Partij voor de Dieren Zutphen kiest voor de belangen van alle levende wezens, mens en dier, als uitgangspunt voor gemeentelijk beleid. Ze wil de natuur beschermen en uitbreiden, schone lucht, veilig vervoer, duurzaam wonen en gezond voedsel en ze wil dat dierenwelzijn meegenomen wordt in alle gemeentelijke besluiten.

De ontwerp-kandidatenlijsten en het ontwerp-verkiezingsprogramma worden op 21 november voorgelegd aan het congres. Na definitieve vaststelling komen de Zutphense kandidaten met een programma van lokale speerpunten.