Stedendriehoek

Taalhuis Brummen|Voorst zoekt vrijwilligers voor Taal & Werk

Foto: Bibliotheek Brummen|Voorst

Na de zomervakantie start in de gemeente Brummen het project Taal en Voorbereiding op Werk. Een gezamenlijk project van TopTaal en Taalhuis Brummen|Voorst.

TopTaal verzorgt twee keer per week een les waarbij de cursisten (uitkeringsgerechtigden en/of statushouders die ingeburgerd zijn) hun taalvaardigheden kunnen verbeteren bij de zoektocht naar werk. “Taalhuis zorgt voor begeleiding bij de praktijkopdrachten en het maken van huiswerk. Wij zoeken hiervoor enthousiaste vrijwilligers die deze cursisten willen begeleiden met het uitbreiden van de woordenschat en het inslijpen van routines bij het zoeken naar werk”, vertelt Ageet Berkenbosch.

Bij de cursus Taal & Werk leren de cursisten in tien weken van alles over de onderwerpen: wat zijn mijn kwaliteiten en wat voor werk past daarbij, maar ook het belang van een netwerk op de arbeidsmarkt. De nadruk in het traject ligt op het versterken van de mondelinge vaardigheden. Naast de lessen doet de cursist een aantal opdrachten waarbij ondersteuning en begeleiding nodig is. Deze begeleiding gebeurt door vrijwilligers.

Snel resultaat

Taalhuis zoekt enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om, samen met één of twee andere vrijwilligers, met een groepje cursisten verder te gaan met de stof die behandeld is in de les. “Je gaat bijvoorbeeld mee met de cursist bij het vragen naar een sollicitatieformulier of je oefent samen een gesprek. Zo ontwikkelen de werknemersvaardigheden van de cursist zich snel en boek je als vrijwilliger snel resultaat. Iets voor jou? Meld je aan bij Mariël Schotpoort van de Bibliotheek Brummen|Voorst via het e-mailadres: m.schotpoort@bibliotheekbrummenvoorst.nl

De cursus Taal & Werk start na de zomervakantie en duurt tien weken. Tijdens deze tien weken zorgen vrijwilligers voor ondersteuning van de cursisten. Dit kan bij de bibliotheek in Brummen of Eerbeek. Voor meer informatie: Mariël Schotpoort, telefoon 0313-651805 of e-mail m.schotpoort@bibliotheekbrummenvoorst.nl