Stedendriehoek

Taakverdeling licht gewijzigd na aantreden Sjerps

Cathy Sjerps is twee weken geleden door de gemeenteraad geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Brummen. Zij volgt hiermee PvdA-partijgenoot Eef van Ooijen op.

Het aantreden van Sjerps is voor het college van burgemeester en wethouders aanleiding geweest om op enkele onderdelen wijzigingen aan te brengen in de taakverdeling. In grote lijnen neemt Sjerps het takenpakket van Van Ooijen over, maar ook heeft het college besloten enkele kleine veranderingen in de taakverdeling aan te brengen. Zo krijgt Sjerps ook sport, participatiewet en inkomensondersteuning onder haar hoede, is wethouder Inberg nu verantwoordelijk voor energietransitie en klimaat en neemt burgemeester Van Hedel het takenpakket ‘erfgoed en monumenten’ voor zijn rekening.

De samenwerking tussen de coalitiepartners PvdA, GroenLinks, CDA en D66 is gelegen in het coalitieakkoord 2019-2022, dat op 14 november 2019 is vastgesteld. Op basis hiervan zijn eind november vorig jaar vier vertegenwoordigers van deze partijen als wethouder aan de slag gegaan om de ambities uit dit akkoord uit te voeren.

Voor de volledigheid ziet het college van Brummen er nu als volgt uit: burgemeester Alex van Hedel, wethouder Ine van Burgsteden (eerste loco-burgemeester), wethouder Ingrid Timmer (tweede loco-burgemeester), wethouder Pouwel Inberg (derde loco-burgemeester) en wethouder Cathy Sjerps (vierde loco-burgemeester).