Stedendriehoek

Stadswandeling door Joods Zutphen

ZUTPHEN – Op vrijdag 14, zondag 16, vrijdag 21, zondag 23 en vrijdag 28 juli kan men weer deelnemen aan de Stadswandeling Joods Zutphen’

Rond 1800 begon het Joodse leven in Zutphen op gang te komen. Aan het eind van de negentiende eeuw kende Zutphen een grote, bloeiende Joodse gemeenschap. De gevolgen van de bezettingsjaren 1940-1945 betekenden vrijwel het einde van de Joodse gemeenschap van Zutphen. Tijdens de Stadswandeling Joods Zutphen’ komt men een aantal sporen tegen van Joods leven variërend van het vroegere verenigingsgebouw Hof van Flodorf tot het vooroorlogse winkelstraatje Barlheze. Aan de hand van gebouwen woonhuizen en winkelpanden wordt de geschiedenis van de Joodse inwoners van Zutphen verteld van de achttiende eeuw tot heden. Zo wordt verteld over slager Hamburg die vanaf 1836 een slagerij (zie foto) aan het Broederenkerkhof had en over voddenkoopman Meyer Lipschits voor wie een fraai muurmonumentje is opgericht. De verhalen worden indien mogelijk toegelicht met oud fotomateriaal.

De wandelingen starten om 13.30 uur en duren ongeveer anderhalf uur. Vertrek- en eindpunt van de wandeling is de Synagoge Dieserstraat 11 in Zutphen. Na afloop staat in de Synagoge koffie en thee klaar. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd ten bate van de restauratie van de Joodse Begraafplaats in Zutphen. Opgave voor de wandeling is mogelijk via telefoon 06-17272159 of e-mail wandeling@mendelson.nl. Zie ook de website www.joodszutphen.nl  voor informatie en overige data.