Stedendriehoek

Spreekuur in Odensehuis

ZUTPHEN – In het Odensehuis Zutphen is met ingang van maandagmiddag 10 april maandelijks een spreekuur van arts Margaret Vink (zie foto). Zij werkt als arts in een verpleeghuis, heeft daarnaast een eigen praktijk en veel ervaring in de ouderenzorg.

“U kunt een afspraak met Margaret Vink maken als u eens wat langer wilt stilstaan bij een klacht, ziekte of aandoening. Maakt u zich bijvoorbeeld zorgen over het ouder worden, voelt u zich meer kwetsbaar of maakt u zich zorgen over de gezondheid van een naaste? In het Odensehuis spreekuur kunt u daar uitgebreid met haar over spreken. Voor een eerste gesprek wordt een uur gereserveerd. Samen met u wordt overwogen of een vervolg wenselijk is”, aldus Lex Hemelaar.

Margaret Vink heeft als arts veel aandacht voor het begeleiden van mensen bij ziekte en gezondheid en het bespreken van levensvragen. In haar werk probeert zij gezondheid en ziekte in het groter geheel van iemands leven te plaatsen. Inzicht kan helpen een rijk en tevreden leven te leiden, ook als we ouder worden en onze gezondheid soms te wensen over laat.

Het spreekuur is in het Odensehuis aan de Tengnagelshoek 6 in Zutphen. “Voor een afspraak met Margaret Vink neemt u contact op met de coördinator van het Odensehuis, Ceciel Funnekotter via e-mail ceciel@odensehuiszutphen.nl  of telefoon 06-24954343. Een bezoek aan het Odensehuis spreekuur wordt (gedeeltelijk) vergoed als u een aanvullende verzekering heeft. Het eigen risico wordt daarbij niet aangesproken.”

Het Odensehuis Zutphen is een warme ontmoetingsplek voor mensen met beginnende dementie of geheugenverlies, en ouderen in het algemeen. Het is geopend op maandagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur, donderdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur (inclusief een gezamenlijke lunch) en vanaf begin april ook op de dinsdagochtend. Op woensdagochtend zijn er vaak projectactiviteiten. Voor bezoekers zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. Meer informatie: www.odensehuiszutphen.nl