Stedendriehoek

SP blij met afschaffing marktwerking huishoudelijke zorg

De SP voerde ook in 2018 al actie tegen de marktwerking in de zorg.

Een lang gekoesterde wens van Zutphense thuiszorgers en de Socialistische Partij is vorige week in vervulling gegaan: de gemeenteraad heeft ingestemd met de afschaffing van de marktwerking in de huishoudelijke zorg. “Een enorme stap vooruit”, stelt SP-fractievoorzitter Nils Müller. “We maken een einde aan een slopende tegenstelling.”

Sinds de invoering van de marktwerking in de huishoudelijke zorg is er een tegenstelling ontstaan. Aan de ene kant stond het belang van de thuiszorgers en hun cliënten. Zij wilden goede zorg en een fatsoenlijke baan. Aan de andere kant stond het belang van de eigenaren van de zorgbedrijven. Zij wilden vooral zoveel mogelijk winst behalen.

Lange tijd ging het belang van de één rechtstreeks ten koste van het belang van de ander. Salarissen gingen omlaag, werkdruk ging omhoog, vaste werkplekken verdwenen en cliënten raakten hun vertrouwde hulpen kwijt. Thuiszorger Tamara sprak in tijdens de raadsvergadering: “Door de marktwerking moesten we elke twee jaar naar een ander zorgbedrijf omdat de gemeente steeds weer andere zorgbedrijven inhuurde.”

Met de afschaffing van de marktwerking komt daar nu een eind aan. Gemeente Zutphen gaat maximaal drie organisaties selecteren die op basis van sociale drijfveren de huishoudelijke zorg in Zutphen gaan organiseren. Die organisaties komen in plaats van de 14 met elkaar concurrerende en grotendeels commerciële zorgbedrijven die Zutphen nu kent. Commerciële, op winst beluste en met elkaar concurrerende bedrijfjes worden op die manier uit Zutphen verdreven.

Belofte ingelost

De SP voert al sinds 2012 actie voor de afschaffing van de marktwerking in de huishoudelijke zorg, samen met tientallen thuiszorgers. In 2018 beloofden zij, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen, alléén te gaan regeren als de marktwerking werd afgeschaft. Die verkiezingsbelofte is nu ingelost.

SP-fractievoorzitter Nils Müller: “Wij zijn zo trots als een pauw. We laten zien dat het kan hier in Zutphen. We breken hier met de neoliberale trend van meer marktwerking en minder samenwerking. Geen wonder dat andere steden interesse tonen in het Zutphense model.”

De SP heeft duidelijk in het vizier wat hun volgende stappen zullen zijn. Müller: “Dezelfde tegenstelling die we in de huishoudelijke zorg zagen, zien we ook op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, woningmarkt en afvalmarkt. Ook dáár willen we in de toekomst af van de marktwerking. De afschaffing van de marktwerking in de huishoudelijke zorg was pas het begin.”