Stedendriehoek

Sculptuur terug naar oude plek

De Stichting Walburgiskerk Zutphen ziet een grote wens in vervulling gaan. De in 2018 opgegraven sculptuur van God de Vader kan op de oorspronkelijke plek waar deze tot 1525 heeft gestaan, worden teruggeplaatst.

De sculptuur is in 1525 weggehaald omdat het een politiek incorrect beeld was geworden. Het stelt immers God voor als hemelse keizer in de Bourgondisch Habsburgse gedaante van Maximiliaan van Oostenrijk, die toen, rond 1485, landvoogd van Gelre en Zutphen was. Rond 1525 was Gelre in oorlog met Habsburg. Het Godsbeeld is toen verwerkt in de fundering van een nieuw altaar. Om de sculptuur terug te kunnen plaatsen, is alleen nog nodig dat een passende console wordt vervaardigd. De Vereniging Vrienden van de Walburgiskerk is nu een actie begonnen geld voor die console in te zamelen, zodat de sculptuur daadwerkelijk kan worden teruggeplaatst.

De gemeente Zutphen, eigenaar van deze archeologische prachtvondst, werkt overtuigd mee aan de terugplaatsing. Stadsarcheoloog Michel Groothedde: “De mooiste plek om het beeld aan het publiek te tonen is de vindplaats zelf, waar het beeld ooit deel uitmaakte van het Drievuldigheidsaltaar. Op deze manier kan verteld worden hoe de middeleeuwse kerk, waar wel 40 broederschapsaltaren stonden, als plek van devotie functioneerde.” Samen met Constant Willems, restauratiedeskundige, heeft Groothedde de console ontworpen waarop de sculptuur komt te staan. Die console is zo ontworpen, dat daarmee ook de oorspronkelijke vorm van de vieringpijler weer zichtbaar wordt. De uitvoering van het werk komt in handen van plaatsgenoot Michael Beer van Teken Design – Beeldende Kunst en Ontwerpen.

Religieuze historie

De Stichting Walburgiskerk Zutphen, de huidige exploitant en beheerder van de Walburgiskerk is bijzonder blij met de vondst en de komende terugplaatsing. Gert Vrieze, voorzitter van het bestuur: “Het is fantastisch dat we onze bezoekers nu nog meer kunnen laten zien van de religieuze historie van onze kerk. Naast doopvont, librije, kaarsenkroon en orgel hebben we straks een vijfde topstuk, dit sculptuur van God de Vader als Duitse koning.” De Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK), sinds 2016 eigenaar van de Walburgiskerk, stemt van harte met de herplaatsing in en ziet het teruggevonden beeld als een extra bevestiging van de unieke kwaliteiten van de Walburgiskerk.

De kosten van de herplaatsing bedragen ongeveer €4.000. De Vereniging Vrienden van de Walburgiskerk Zutphen nodigt een ieder uit om de herplaatsing mogelijk te maken, hetzij door voor €25,- per jaar vriend te worden (zie: www.walburgiskerk.nl/index.php/vrienden-van-de-walburgiskerk), hetzij door een eenmalige bijdrage op rekeningnr. NL30 RABO 0340 1097 42 t.n.v. Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen o.v.v. ‘herplaatsing sculptuur God de Vader’. Een eventueel overschot komt ook ten goede van de Walburgiskerk.