Stedendriehoek

Schaapbeleving overbrengen op omgeving

Op 2 juli 2020 is Stichting Vrienden van Schaapskudde de Belhamel opgericht. De stichting heeft als doel het ondersteunen en behouden van Schaapskudde de Belhamel in Warnsveld.

Schaapskudde de Belhamel, gestart op 1 januari vorig jaar, zet zich in voor natuurlijke begrazing en landschapsbeheer met het oog op duurzaamheid en respect voor mens en dier. Met de kernwaarden Vertrouwen, Verbinden en Veilig proberen de schaapherders hun enthousiasme voor ‘schaapbeleving’ over te brengen op hun omgeving. Op Schaapskudde de Belhamel zijn twee schaapherders en een club enthousiaste vrijwilligers werkzaam. Daarbij is er een samenwerking met een zorgboerderij, waarin mensen met een licht verstandelijke beperking werkzaamheden verrichten op de schaapskooi.

De Stichting Vrienden van Schaapskudde de Belhamel is opgericht om de schaapskudde te ondersteunen. Op financieel gebied, maar ook als ondersteuning bij evenementen en de stichting neemt de vrijwilligers onder haar hoede. De stichting zal zorgen voor kleding en daardoor eenheid in uitstraling, reis- en kantinekosten, maar ook eventuele cursussen die aansluiten bij de werkzaamheden op de schaapskooi. Denk hierbij aan schaap-verloskunde of schapenscheren. Via de stichting kunnen donaties gedaan worden, die gebruikt zullen worden voor het onderhoud van de schaapskooi en de kudde. Zie voor meer informatie de website www.schaapskuddedebelhamel.nl/over-de-kudde/stichting/