Stedendriehoek

Samen in ontwikkeling in een inspirerende omgeving

Pedagogisch medewerker Tjirsten (links) en schooldirecteur Carly Paulissen flankeren een net ingeschreven peuter.

Met de start van peuteropvang en een BSO, verbindt Kindernet zich aan de Prins Clausschool. Carly Paulissen, directeur van de Prins Clausschool, was al langer op zoek naar een partner om op inhoud vorm te geven aan de landelijke trend ‘opvang en onderwijs samen in een kindcentrum’. Die partner heeft zij nu gevonden in Kindernet.

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2021/2022 werken Kindernet en de Prins Clausschool samen aan een Integraal Kind Centrum. “Wij lopen daar al een beetje op vooruit”, zegt Selma Ozkan van Kindernet. “Want onze pedagogisch medewerker Tjirsten is al begonnen om het team en de kinderen van unit 1 te leren kennen.” Het is de gezamenlijke missie van Carly en Selma om voor alle kinderen uit de wijk, van 2 tot 13 jaar, diverse vormen van opvang en onderwijs aan te bieden onder één dak. De peuters hebben hun eigen ruimte, maar profiteren ook van het (schoolse) aanbod voor de kleuters, wanneer zij daaraan toe zijn. “De komende jaren ontwikkelen wij vanuit deze praktijk verder”, aldus Carly Paulissen.

Voor de BSO-kinderen geldt dat vrije tijd ook echt vrije tijd is. Zij worden begeleid door professionals die kunnen putten uit een divers aanbod van wel tweeduizend buitenschoolse activiteiten op het gebied van creativiteit, spel, eten/drinken, techniek, sport en muziek.