Stedendriehoek

Ruimte voor zorgwoningen op Landgoed De Wildbaan in Leuvenheim

Landgoed De Wildbaan in Leuvenheim mag achttien zorgwoningen realiseren. Dit besloot het college van gemeente Brummen onlangs. De woningen met een 24-uurs zorgconcept worden als goede aanvulling gezien op het bestaande zorgaanbod binnen de gemeente. Daarnaast krijgt De Wildbaan met dit concept opnieuw de belangrijke, rendabele maatschappelijke betekenis die het in het verleden ook had.

Noodzakelijke nieuwe functie

In de jaren ’70 en ’80 bood stichting Philadelphia al zorg aan lichamelijk en verstandelijk beperkte mensen in De Wildbaan. Na het vertrek van de stichting zocht het landgoed naar een nieuwe, rendabele functie om de historische gebouwen en het omliggende terrein te kunnen onderhouden. Een 24-uurs zorgconcept in het hoofdgebouw, dagbesteding en een viertal kleine, levensloopbestendige middenklasse huurwoningen in het koetshuis, leken een haalbaar totaalconcept voor het landgoed.

Ruimte voor meer woningen

Onlangs stelde de gemeenteraad de Woonzorgvisie vast. Hierin is een grondig onderzoek van de zorgbehoefte opgenomen. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat er behoefte is aan achttien zorgwoningen op De Wildbaan. Het initiatief vult het bestaande zorgaanbod van de gemeente goed aan. De gemeente en de initiatiefnemer kijken nu samen hoe de benodigde zorg kan worden georganiseerd.

Wethouder Pouwel Inberg: “We willen dat de economische invulling van deze prachtige plek zo goed mogelijk aansluit bij de historie van het landgoed. Dit zorgconcept sluit aan bij de historie, inrichting én kwaliteiten van de plek. Voor de eigenaren geeft het toekomstperspectief en de mogelijkheid om het landgoed zijn belangrijke maatschappelijke betekenis te laten behouden. Zowel voor huidige als voor toekomstige generaties.”

Burgemeester en wethouders vragen de initiatiefnemer het initiatief nu verder uit te werken in een ontwerpbestemmingsplan.