Stedendriehoek

Raadsvergadering Brummen rechtstreeks te volgen

Diede Balduk (rechts), hier samen met burgemeester Alex van Hedel, werd begin vorig jaar benoemd tot plaatsvervangend griffier.

BRUMMEN/EERBEEK – De gemeenteraad neemt op donderdagavond 28 mei weer een aantal besluiten tijdens een digitale raadsvergadering. Digitaal vanwege de geldende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. De vergadering is voor een ieder vanuit huis rechtstreeks te volgen via de website www.brummen.nl/gemeenteraad. Op de agenda staan drie inhoudelijke raadsvoorstellen. Ook wordt de nieuwe griffier benoemd.

Van de drie raadsvoorstellen staan er twee als hamerstuk op de agenda en één als bespreekstuk. Als een voorstel als hamerstuk op de agenda staat wil dat zeggen dat over dat voorstel naar verwachting een besluit wordt genomen zonder dat de gemeenteraad daarover nog inhoudelijk in debat gaat. Tijdens het raadsforum op 14 mei is namelijk gebleken dat alle fracties dit voorstel steunen. Het gaat daarbij om het voorstel om de verordening Maatschappelijke ondersteuning 2020 vast te stellen en in te stemmen met de programmabegroting voor 2021 van de regionale gezondheidsdienst GGD Noord- en Oost-Gelderland. Een onderwerp dat wel besproken gaat worden, voordat daarover een besluit wordt genomen, is de vaststelling van het bestemmingsplan voor een perceel aan de Sophia van Württemberglaan in Eerbeek.

De agenda bevat ook een aantal andere vaste agendapunten, zoals de lijst van ingekomen en te verzenden stukken. Daarnaast neemt de gemeenteraad een besluit over de aanstelling van een nieuwe griffier. Op 1 september legt mevrouw Nengerman de griffiewerkzaamheden neer en gaat zij met pensioen. De werkgeverscommissie heeft inmiddels de procedure voor het zoeken naar een opvolger afgerond en draagt de huidige plaatsvervangend griffier mevrouw Diede Balduk voor als nieuwe raadsgriffier. Als de raad dit besluit op 28 mei neemt, gaat Balduk op 1 september als griffier aan de slag.

De vergaderstukken vindt men op de raadswebsite www.brummen.nl/gemeenteraad. Ook liggen er voor belangstellenden binnenkort weer exemplaren ter inzage in de hal van het gemeentehuis in Brummen. De besluitvormende bijeenkomst is openbaar en vanwege de coronamaatregelen ditmaal dus digitaal via de gemeentewebsite. Inspreken tijdens een besluitvormende raadsvergadering is niet mogelijk. Het raadsforum is hiervoor het uitgelezen moment.