Stedendriehoek

Programmabegroting is sluitend

Wethouder Harry Matser

De programmabegroting, die het college aan de gemeenteraad van Zutphen voorlegt, is sluitend voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024. Dit is alleen mogelijk omdat het college voorstelt om zowel voorzieningen verder te versoberen als ook belastingen te verhogen.

“Het structureel sluitend maken van de begroting wordt steeds lastiger”, geeft de gemeente aan. “De basis onder onze financiële huishouding is kwetsbaar en daarbovenop zorgt de coronacrisis voor extra financiële druk. We moeten bezuinigen en tegelijkertijd willen we de gemeente niet op slot zetten. Het college blijft samen met partners investeren in de sociaal-economische kracht van Zutphen. Zonder extra structurele financiële steun uit Den Haag is het echter steeds lastiger om wettelijke taken uit te voeren en volwaardig partner te zijn van iedereen die samen met ons wil investeren in onze gemeente.”

Koers van samenwerken en investeren

Wethouder Harry Matser: “We zitten al langere tijd in zwaar weer en tegelijk gaan we door met een koers waarin we willen samenwerken en investeren. Uitgangspunten daarbij zijn een solide en stabiele financiële huishouding en samenwerken met ondernemers, inwoners en partners als de regio, het waterschap en de provincie aan een sociaal-economisch krachtig Zutphen, een stad vol potentie en talent. Samenwerken om passende zorg en ondersteuning te leveren en daarvoor minder geld uitgeven. Samenwerken met de culturele sector aan een nieuwe cultuuragenda en aan de uitdaging om met minder middelen vernieuwing te realiseren. Voor ons betekent een somber financieel vooruitzicht dus niet dat we bij de pakken neerzitten.”

Ondoenlijk

“Wat onze gemeente echt enorm zou helpen, is het terugdraaien van jarenlange bezuinigingen door de Rijksoverheid op Wmo en Jeugdhulp en 100 procent compenseren van extra taken zoals het abonnementstarief. Het is voor onze gemeente en gemeenschap ondoenlijk om jaren door te gaan met versoberen op onze voorzieningen en verhogen van lokale belastingen om onze boekhouding op orde te houden. Er moet dus echt structureel geld bij!”

Meer informatie

De gemeenteraad gaat op diverse avonden in gesprek over de programmabegroting. Op donderdag 24 september vindt de forumspecial plaats, met een presentatie van het college over de dilemma’s en de bezuinigingen waarbij het forum vragen stelt. Op donderdag 8 oktober vindt de forumspecial over de programmabegroting 2021-2024 plaats. Het oordeelsvormend forum is op maandag 26 oktober en op maandag 9 november vindt de besluitvorming door de raad plaats.