Stedendriehoek

Professionele status voor het Wijnhuisfonds

ZUTPHEN – Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft vorige week de POM-status toegekend aan het Wijnhuisfonds. Dit is een erkenning voor al het werk dat het Wijnhuisfonds sinds de oprichting heeft gedaan.

Om in aanmerking te komen voor deze professionele status, moet een organisatie minimaal 20 monumenten in eigendom hebben die – uiteraard – in goede staat moeten verkeren. Daarnaast moet de organisatie financieel gezond zijn en aantonen dat de vereiste kwaliteit van onderhoud en restauratie gewaarborgd is. “Aan al die criteria hebben we voldaan en het Wijnhuisfonds treedt hiermee toe tot een select gezelschap van ruim 20 professionele organisaties, zoals Vereniging Hendrick de Keyser, Natuurmonumenten Nederland, Stadsherstel Amsterdam, Geldersche Kasteelen, enz. We treden toe tot de eredivisie van het monumentenbehoud, zou je kunnen zeggen”, aldus Nel Viersen, voorzitter van het Wijnhuisfonds.

Voordelen
Naast erkenning voor de bewezen kwaliteit biedt het ook allerlei andere voordelen. De status van ‘Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud’ geeft WHF een betere positie bij het verkrijgen van subsidies: geldstromen die voor het onderhouden van onze panden onmisbaar zijn. De professionele erkenning geeft ook meer zelfstandigheid in het besteden van de gelden. De professionele status betekent dat de subsidie-gevende instanties erop vertrouwen dat het Wijnhuisfonds voldoende deskundigheid heeft om zelf te kunnen bepalen waar de subsidies het best en het meest efficiënt aan kunnen worden besteed. Het betekent een enorme verlichting van de administratieve lasten.

Verplichtingen
“De professionele status brengt ook verplichtingen met zich mee. Zo wordt van ons verwacht dat we een voorbeeld zijn als het gaat om het restaureren en onderhouden van monumenten en dat we onze kennis delen met andere eigenaren van monumenten. Op die manier zorgen wij en de overige professionele organisaties er gezamenlijk voor dat het kwaliteitsniveau over de hele breedte, waar nodig, verhoogd wordt. Al sinds 1927 bewijst het Wijnhuisfonds dat het in staat is om goed voor de monumenten in Zutphen te zorgen. Dat hadden we natuurlijk niet kunnen doen zonder de steun van onze uitvoeringsorganisatie BOG”, zegt Viersen.

Verbetertrajecten
Voor het Wijnhuisfonds is het behalen van de POM-status geen eindstation. Ook op dit moment worden nog allerlei verbetertrajecten doorgevoerd. In het licht van zaken als de eisen van ‘good governance’, bestuurlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, strategisch portefeuillebeheer, efficiency- en duurzaamheidseisen en ‘state-of-the-art’ professioneel monumentenbeheer zal het Wijnhuisfonds onvermoeibaar blijven werken aan de verbetering van zijn organisatie.